AG talentai-2019

Nubildėjo, nuskambėjo „AG talentai-2019“. Tokių pasirodymų tikrai gimnazijos scenoje neteko matyti: Aurimo ir Dominykos soliniai šokiai, Kasparo ir Justino klounada, Artūro ir Miglės solo, 7-okių daina… O dar ir svečiai apsilankė! Žavių ir liežuvingų vedėjų Monikų duetas „užvedė“ salę. Vertinimo komisijoje nepasididžiavo dalyvauti rajono meras Andrius Bautronis, mūsų absolventas, pasaulio užkariautojas Lukas ir mes su prezidente Urte. Mokinių taryba šauniai pasidarbavo. Pasilinksminome!

Marytė Kvietkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui