Adventinė popietė gimnazijos bendruomenėje

Gruodis pilnas įvairiausių renginių, tik spėk visur dalyvauti ir viską pamatyti! Vyksta koncertai, edukacijos, paskaitos, parodėlės, konkursai…

Vienas gražiausių ir prasmingiausių tradicinių renginių gimnazijoje yra Adventinė popietė gimnazijos bendruomenei. Šiemet tokia popietė vyko gruodžio 19 dieną. Po pamokų mokyklos darbuotojai rinkosi valgyklos salėje,  kur buvo padengtas gražus stalas ir  sutikti garbūs svečiai:  Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas,  Raseinių rajono meras Andrius Bautronis, Raseinių rajono tarybos narys Jonas Vazgys bei Ariogalos bendruomenių pirmininkai ir kiti visuomeninių organizacijų atstovai.

Popietę sveikinimo žodžiu pradėjo gimnazijos direktorius. Jis pristatė svečius, palinkėjo visiems susirinkusiems puikių ateinančių metų. Savo sveikinimus bei linkėjimus gimnazijos bendruomenei pasakė svečiai, o meras netgi padėjo ant šventinio stalo, jo paties žodžiais tariant, ,, pakeliui pririnktų grybų“ (žinoma, saldžių ir aplietų šokoladu).

Gražią, jautrią kalbą pasakė gerbiamas klebonas G. Jankauskas. Jis priminė visiems Kūčių ir Kalėdų prasmę, paragino nenustoti dalintis gerumu, neapleisti tikėjimo, neužmiršti amžinųjų vertybių. Klebonas padalijo visiems kalėdaičius, kuriuos susirinkusieji laužė ir dalijosi vienas su kitu, linkėdami viso, kas geriausia. Kaip visada , gerb. klebonas įteikė ir dovanų gimnazijai – kalendorių bei  prasmingą suvenyrą.

Pasidaliję gerumu, pasivaišinę, visi skubėjo į menų salę, kur jau buvo susirinkę gimnazijos mokiniai bei jų tėveliai. Adventinę popietę pratęsė mokinių parengtas koncertas. Koncerto eigą gražiai rikiavo šaunūs vedėjai – Augustas ir Klaudija. Jie vedė žiūrovus Mažojo Princo takais ir kvietė žiūrovus pamąstyti apie amžinąsias vertybes – žingeidumą, sveikatą, meilę… Visus susirinkusius džiugino merginų ansamblio „Vivo“ bei solisčių Evelinos Dubauskaitės  bei Rasos Povilionytės  dainos, šokėjų Domanto Mūro ir Ievos Matulevičiūtės šokiai. Smagiai nuteikė ir mokytojų ansamblio bei mokytojų šokių grupės pasirodymai. Susikaupimui pakvietė jaunimo choro dainos, Auros Vaitkutės pianinu atliekamos melodijos.

Dėkojame artistus ruošusiems pedagogams: Liudmilai ir Vytautui Bankauskams, Evelinai Budrienei, Marytei Kvietkuvienei.

Tebūna visų kelių pabaigoje – NAMAI,

Visų naktų pabaigoje – AUŠRA,

Visų neapykantų pabaigoje – MEILĖ,

Visų nevilčių pabaigoje – VILTIS!

Inesa Petrauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja