Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas Dėstomi dalykai Kvalifikacija
1. Aksomaitienė Ramunė Užsienio (vokiečių) kalba (1-oji) Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio (vokiečių) kalba (2-oji)
3. Ambrazienė Jūratė Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
4. Andrijaitienė Zita Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
5. Balžekienė Birutė Kūno kultūra Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
Bendroji kūno kultūra
6. Bautronis Andrius Istorija Istorijos mokytojas metodininkas
Pilietiškumo pagrindai
7. Buividienė Irma Matematika Matematikos vyresnioji mokytoja
8. Evelina Budrienė Muzika Muzikos vyresnioji mokytoja
9. Gedgaudienė Aušra Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
10. Gražulevičiūtė Julia Matematika Matematikos mokytoja metodininkė
11. Jankauskienė Ingrida Istorija Istorijos mokytoja metodininkė
12. Jankūnienė Auksė Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
13. Jocienė Renata Užsienio kalba (anglų) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
14. Juknienė Nijolė Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
15. Kalėjutė Žaneta Chemija Chemijos vyresnioji mokytoja
16. Krištopaitienė Rita Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
17. Kimbraitė Roma Užsienio (rusų) kalba (2-oji) Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
18. Klimas Leonas Technologijos Technologijų mokytojas metodininkas
Technologijos (gaminių dizainas ir technologijos)
19. Klimienė Jūratė Gamta ir žmogus Biologijos mokytoja metodininkė
Biologija
20. Diana Korsakienė Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
21. Kvietkuvienė Marytė Šokis Šokio mokytoja metodininkė
22. Lapkauskienė Elena Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
23. Mačiūnienė Sigutė Matematika Matematikos mokytoja metodininkė
24/ Neverdauskienė Laimutė Dorinis ugdymas (tikyba) Tikybos vyresnioji mokytoja
25. Norkienė Aldona Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
26. Pranckevičius Aivaras Kūno kultūra Kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Bendroji kūno kultūra
Pasirinkta sporto šaka (fitnesas)
27. Preikšienė Gintarė Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
28. Raginskienė Lijana Dailė Dailės mokytoja, technologijų mokytoja
Technologijos (gaminių dizainas ir technologijos)
29 Rajeckienė Rita Užsienio (rusų) kalba (2-oji) Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
30. Saltonienė Jūratė Užsienio (rusų) kalba (2-oji) Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (rusų)
31. Šegždienė Vilma Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
32. Seredienė Gražina Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
33. Siliūnienė Laima Informacinės technologijos Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja
Informacinės technologijos (tinklapių leidybos pradmenys)
Informacinės technologijos (programavimo pradmenys)
Informacinės technologijos (elektroninė leidyba / programavimas)
Fizika
34. Skeberdienė Dalia Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
35. Stankienė Daiva Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
36. Stankus Arvydas Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas
37. Teišerskienė Rožė Geografija Geografijos vyresnioji mokytoja
38. Tiškuvienė Saulė Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
39. Urbonienė Rita Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
40. Ūselienė Dalė Dorinis ugdymas (etika) Etikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Informacinės technologijos
Informacinės technologijos (kompiuterinės leidybos pradmenys)
Informacinės technologijos (elektroninė leidyba)
41. Vaičaitienė Daiva Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
42. Višinskas Ričardas Technologijos Technologijų vyresnysis mokytojas, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas
Technologijos (gaminių dizainas ir technologijos)
Žmogaus sauga
43. Zajančkauskienė Aldona Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
44. Zakaitė Rasa Istorija Istorijos mokytoja metodininkė
Pilietiškumo pagrindai
Ekonomika ir verslumas
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More