Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Pavardė, vardas Dėstomi dalykai Kvalifikacija
1. Aksomaitienė Ramunė Užsienio (vokiečių) kalba (1-oji) Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio (vokiečių) kalba (2-oji)
2. Ambrazienė Jūratė Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Probleminio teksto kūrimas
3. Andrijaitienė Zita Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
4. Balžekienė Birutė Fizinis ugdymas Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
5. Bytautienė Laima Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
6. Evelina Budrienė Muzika Muzikos mokytoja metodininkė
7. Buividienė Irma Matematika Matematikos vyresnioji mokytoja
Rinktiniai matematikos skyriai
8. Gedgaudienė Aušra Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas
9. Gražulevičiūtė Julia Matematika Matematikos mokytoja metodininkė
10. Jankauskienė Ingrida Istorija Istorijos mokytoja metodininkė
11. Jankūnienė Auksė Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
12. Jocienė Renata Užsienio kalba (anglų) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
13. Razmantienė Lina Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
14. Kalėjutė Žaneta Chemija Chemijos mokytoja metodininkė
15. Kimbraitė Roma Užsienio (rusų) kalba (2-oji) Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (rusų)
16. Klimas Leonas Technologijos Technologijų mokytojas metodininkas
Technologijos (gaminių dizainas ir technologijos)
Technologijos (taikomasis menas, amatai ir dizainas)
Braižyba
17. Klimienė Jūratė Gamta ir žmogus Biologijos mokytoja metodininkė
Biologija
18. Diana Korsakienė Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
19. Krištopaitienė Rita Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
20. Kvietkuvienė Marytė Šokis Šokio mokytoja metodininkė
21. Lapkauskienė Elena Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
22. Mačiūnienė Sigutė Matematika Matematikos mokytoja metodininkė
Matematikos žinių įtvirtinimas
Matematikos kurso sisteminimas
23. Masiliūnaitė Lina Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas
24. Neverdauskienė Laimutė Dorinis ugdymas (tikyba) Tikybos vyresnioji mokytoja
25. Norkienė Aldona Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
26. Petrauskienė Inesa Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos  mokytoja
27. Preikšienė Gintarė Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
28. Raginskienė Lijana Dailė Dailės mokytoja, technologijų mokytoja
Technologijos (gaminių dizainas ir technologijos)
29. Rajeckienė Rita Užsienio (rusų) kalba (2-oji) Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
30. Saltonienė Jūratė Užsienio (rusų) kalba (2-oji) Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (rusų)
31. Seredienė Gražina Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
32. Siliūnienė Laima Informacinės technologijos Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja
Informacinės technologijos (tinklapių kūrimo pradmenys)
Informacinės technologijos (programavimas)
Fizika
Ekonomika ir verslumas
33. Skamarakas Matas Fizinis ugdymas Kūno kultūros mokytojas
34. Skeberdienė Dalia Užsienio (anglų) kalba (1-oji) Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Užsienio kalba (anglų)
35. Stankienė Daiva Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
36. Stankus Arvydas Fizinis ugdymas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
37. Šegždienė Vilma Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
38. Teišerskienė Rožė Geografija Geografijos vyresnioji mokytoja
39. Kaminskas Antanas Matematika Matematikos mokytojas
40. Tovtkevičius Julius Pilietiškumo pagrindai Istorijos mokytojas, tikybos vyresnysis mokytojas
41. Urbonienė Rita Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
42. Ūselienė Dalė Dorinis ugdymas (etika) Etikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Informacinės technologijos
Informacinės technologijos (kompiuterinės leidybos pradmenys)
Informacinės technologijos (tinklapių kūrimo pradmenys)
Informacinės technologijos (elektroninė leidyba)
43. Višinskas Ričardas Technologijos Technologijų vyresnysis mokytojas, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas
Žmogaus sauga
44. Zajančkauskienė Aldona Pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja metodininkė
45. Zakaitė Rasa Istorija Istorijos mokytoja metodininkė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More