Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S

2022 M. GEGUŽĖ

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

 1 d. – Tarptautinė darbo diena.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena
1 d. – Motinos diena.
1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena
4 d. – Ugniagesių globėjo Šv. Florijono diena
7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
8 d. – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena
9 d. – Europos diena
11 d. – Pagarbos mokesčių mokėtojams diena
14 d. – Pilietinio pasipriešinimo diena
15 d. – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena, Tarptautinė šeimos diena
17 d. – Pasaulinė informacinės visuomenės diena.
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
21 d. – Lietuvos tautinių bendrijų diena
25 d. – Tarptautinė dingusių vaikų diena
 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI 

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas

 

Kiekvieną pirmadienį:

Vytauto g. 94, 10.40 val. menų studija 213 patalpa,

Melioratorių g. 12, 13.15 val. aktų salė

Administracija
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 14.00 val. Arvydas Stankus
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos plano rengimas 2-31 d. Arvydas Stankus, darbo grupė
Pasiruošimas kabinetų ir kitų mokymo patalpų apžiūrai birželio mėn. (plėtinys mokytojų kambaryje) 2-31 d. Pedagogai,

Loreta Prokopimienė

6 a, 6 b klasėse dirbančių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų susirinkimas 2 d. 14.00 val. skaitykla Rožė Teišerskienė,

Gintarė Preikšienė

Individualūs pokalbiai su 6 a klasės mokinių tėvais 2-13 dienomis 207 kab. (sutartu laiku) Rožė Teišerskienė
Dalyvavimas Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu  Nr. (2.6 E) M-73 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo grupės sudarymo“ darbo grupės pasitarime 4 d. 10.00 val.

13 d. 8.30 val.

Arvydas Stankus
II b gimnazijos klasės mokinių, jų tėvų pokalbiai su gimnazijos atstovais dėl priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 4 d. 16.00 val., 9 d. 18.10 val. pagal individualų laiko grafiką (Teams kalendoriaus nuoroda) Zita Andrijaitienė
II a gimnazijos klasės mokinių, jų tėvų pokalbiai su gimnazijos atstovais dėl priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 3 d. 16.00 val., 5 d. 17.00 val. pagal individualų laiko grafiką (Teams kalendoriaus nuoroda) Jūratė Ambrazienė
5 a, 5 b klasėse dirbančių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų susirinkimas 5 d. 14.00 val. skaitykla Inesa Petrauskienė,

Dalia Skeberdienė

Individualūs pokalbiai su 3 a klasės mokinių tėvais 7 d. 12.30-17 val.  nuotoliniu būdu (Zoom, telefonu) Aldona Zajančkauskienė
Metodinės tarybos susirinkimas 9 d. 14.35 val. 109 kab Sigutė Mačiūnienė
Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP 10 d., 11 d. 9.00 val. 12.30 val. 305, 306, 108, 221, 304, 307 patalpa Ingrida Jankauskienė
Matematikos PUPP 17 d. 9.00 val. 11.30 val. 305, 306, 108, 221, 304, 307 patalpa Ingrida Jankauskienė
I a klasės tėvų ir mokinių susirinkimas 10 d. 12.00 val. menų salė Rasa Zakaitė
Vaiko gerovės komisijos posėdis 10 d. 14.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.40 val. 211 kabinetas Rasa Zakaitė
8 a, 8 b klasėse dirbančių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų susirinkimas 11 d., 14.35 val. skaitykla Irma Buividienė,

Aušra Gedgaudienė

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 11 d. 14.00 val. aktų salė Lina Razmantienė
Švietimo pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas 12 d. 15.00 val. Rima Draukšienė
7 a, 7 b klasėse dirbančių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų susirinkimas 12 d. 14.00 val. skaitykla Lijana Raginskienė

Jūratė Saltonienė

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas. 16 d. 14.45 val. 306 kab.

 

Dalė Ūselienė
I b g klasės mokinkių tėvų susirinkimas 17 d. 17.00 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Individualūs pokalbiai su 1 b klasės mokinių tėvais 18 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. (telefonu, teams ir kt.) Rita Krištopaitienė
Individualūs pokalbiai su 2 a klasės mokinių tėvais 18 -19 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. (telefonu, zoom ir kt.) Rita Urbonienė
Individualūs pokalbiai su 3 c klasės mokinių tėvais 19-20 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. (telefonu, zoom ir kt.) Laima Bytautienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 23 d. 14.35 val. skaitykla Ramunė Aksomaitienė
Individualūs pokalbiai dėl darbo krūvio 2022-2023 m.m. 23-31 d. 203 kabinetas sutartu laiku Pedagogai, administracija
Kalbų metodinės grupės posėdis 24 d. 14.30 val. 304 kabinetas Dalia Skeberdienė
4 b klasės tėvų susirinkimas 3 sav. Gražina Seredienė
Individualūs pokalbiai su 1 a klasės mokinių tėvais 24-25 d. nuo 15.00 iki 17.00 val. (telefonu, teams ir kt.) Daiva Stankienė
4 a klasės tėvų susirinkimas 3 sav. Gražina Seredienė
Individualūs pokalbiai su 3 b klasės mokinių tėvais 30-31 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. (telefonu, zoom ir kt.) Daiva Eizintienė
Individualūs pokalbiai su 2 b klasės mokinių tėvais 30-31 d. nuo 15.00 iki 17.00 val. (telefonu, zoom ir kt.) Lina Razmantienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas
Abiturientų ir gimnazijos rinktinės krepšinio varžybos 2 d. 13.00 val. Darius Gricius
II gimnazijos klasių užsienio kalbų lygių nustatymas 3d.
Gimnazijos parkavimo aikštelės ir kiemo takų projekto viešinimas 5 d. 15 val. skaitykla. Susipažinti www.raseiniai.lt. Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p. info@geoinfra.lt iki viešo susirinkimo,

tel. +370 67 244 765

Arvydas Stankus

UAB „Geoinfra“

Atvirų durų diena trečių klasių mokiniams 6 d. Aldona Norkienė
Europos egzaminas 9 d. nuo 8.00 iki 20.00 val. portale  https://europosegzaminas.lrt.lt Rasa Zakaitė
Lengvosios atletikos varžybos 16-20 d, 12.45 val. stadionas Matas Skamarakas, Darius Gricius, Birutė Balžekienė
Kandidatų į mokinių tarybą viešosios kalbos ir rinkimai 10 d. po 2 pamokų- kandidatai į mokinių tarybą, po 3 pamokų – kandidatai į prezidentus menų studijoje.

11 d. kandidatų pokalbiai su mokinių tarybos nariais pertraukų metu.

12 d. balsavimas ilgųjų pertraukų metu. Balsuoti gali 7-12 kl. moksleiviai.

13 d. naujų narių ir prezidento paskelbimas

Aušra Gedgaudienė,

Klaudija Petrauskaitė

I – IV gimnazijos klasių mokinių tikslinės grupės mokinių susitikimas su Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro atstovais 13 d. 12.50 val. Ramunė Aksomaitienė
Atvirų durų dienos būsimiems penktokams 13 d., 20 d. Aldona Norkienė
Rajoninis ekonomikos konkursas „kelias į sėkmę“ 12 d. 9.30 val. menų salė Laima Siliūnienė, Rasa Zakaitė
Sporto varžybos 3-4 klasių mokiniams 2 sav. Matas Skamarakas
Susitikimas su gaisrininkais (1-4 klasės) 13 d. 12.00 val. Aldona Norkienė
Menų, tecnologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14.40 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė

 

Atvirų durų diena būsimiems pirmokams 3 sav. Aldona Norkienė
Raseinių rajono jaunųjų kūrėjų dienos „Savo širdį pasivaikščioti išleisiu…“ (Just. Marcinkevičius) 20 d. nuotolinis Zita Andrijaitienė
Popietė 1 a klasėje  ,,Raidžių karalystėje‘‘ 20 d. Daiva Stankienė
Popietė 1 b klasėje  ,,Raidžių karalystėje‘‘ 20 d. Rita Krištopaitienė
Paskutinio skambučio šventė 27 d. 12.30 val. menų studija Vilma Šegždienė,

Laima Siliūnienė

Dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro iniciatyvoje ,,Judanti klasė 2022″. Tema: „Mes už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje!“ Gegužės mėn. Vilma Šegždienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
I b g klasės edukacinė išvyka ,,Aš sostinėje“ pagal Kultūros paso programą 5 d. 8.00 val. Vilnius Evelina Budrienė
6a ir 6 b klasės edukacinė išvyka į Kėdainius (senamiestį)  ir į pramogų ir poilsio parką „Adomaitynė“ 6 d. Kėdainiai Rožė Teišerskienė,

Gintarė Preikšienė

Gimnazijos mokinių ir jų tėvų iš Ukrainos pažintinė išvyka 7 d. Kaunas Arvydas Stankus,

Marytė Kvietkuvienė,

Diana Korsakienė

Rajoninė pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Gimtinės spalvos‘‘ 10 d. 13.00 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio  viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Gražina Seredienė, Daiva Stankienė
Matematikos pamoka Kauno tvirtovės VII forte 5-6 klasių mokiniams 11 d. 8.00-14.00 val. Kaunas Sigutė Mačiūnienė

Irma Buividienė

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas, respublikinis turas 13 d. 10.00 val.

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija

Evelina Budrienė
Jaunųjų šaulių šaudymo mokymai 14 d. Raseiniai Julius Tovtkevičius
Kūrybinės dirbtuvės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių 17 d.

Betygalos Maironio gimnazija

Renata Bagdonienė
Žynio konkursas 19 d. 11.00 val.Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija Daiva Eizintienė
Spektaklis 19 d. Kaunas Zita Andrijaitienė
„Jaunimas gali“ programa 23 d. Kaunas Darius Gricius
TUC Respublikinis dainų festivalis „Dainos iš tremties“ 2022 24 d. 10 val. Varėna Evelina Budrienė
TOLI projekto išvyka į Kauno IX forto muziejų

 

III-IV sav. Rasa Zakaitė
8 a klasės pažintinė ekskursija 26 d. Irma Buividienė
„Adamkiada“ 27 d. 8.00 val.

Butrimonys

Matas Skamarakas,

Birutė Balžekienė,

Evelina Budrienė,

Lijana Raginskienė

Jaunųjų šaulių išvyka į bunkerį pagal Kultūros paso programą ir „Jaunimas gali“ programos šventę 28 d. Kėdainai, Ukmergė Darius Gricius, Julius Tovtkevičius
Dainų konkursas 31 d. Raseiniai Evelina Budrienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Informacija  birželio mėnesio planui Iki   27 d.

arvydas.stankus@ariogalosgimnazija.lt

Metodinių grupių pirmininkai
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitas 31 d.  DVS Mokytojai
5-8, I-II gimnazijos klasių mokinių tėvų prašymai dėl mokinių individualių planų keitimų (galimų pagal UP nuostatas) Iki 31 d. sekretorei į DVS Klasių vadovai
I a, I b gimnazijos klasės mokinių prašymai dėl pasirinktos informacinių technologijų programos 2022-2023 m. m. Iki 9 d. sekretorei į DVS Evelina Budrienė, Rasa Zakaitė
8 a, 8 b gimnazijos klasės mokinių prašymai dėl pasirinktos technologijų programos 2022-2023 m. m. Iki 9 d. sekretorei į DVS Irma Buividienė, Aušra Gedgaudienė

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More