Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2020 m.gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-193

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2020 M. SAUSIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Naujieji metai, Lietuvos vėliavos diena
6 d. – Trys karaliai
13 d. – Laisvės gynėjų diena
27 d. – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Administracinis pasitarimas Kiekvieną trečiadienį 14.00 val. Arvydas Stankus
Pedagogų pasitarimas

 

11, 25 d. 10.40 val.

(Teams / AG pedagogai)

Administracija
Klasės signalinio pusmečio kasdienė klasės vadovo ir dalykų mokytojų analizė ir sprendimai Kiekvieną darbo dieną Klasė vadovai, dalykų mokytojai, koncentrų specialistų komandos
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 4-29 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
6 a, 6 b klasėje dirbančių mokytojų
susirinkimas
13 d., 15.00 val., Teams/AG pedagoginiai darbuotojai Lijana Raginskienė Jūratė Saltonien
SEU komandos pasitarimas 5 d. 14.00 val. SEU komanda
Technologijų, menų (dailės, šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 6-29 d. pagal pamokų tvarkaraštį Leonas Klimas,

Lijana Raginskienė,                  Marytė Kvietkuvienė

Metodinės tarybos susirinkimas 11 d. 15.00 val.

(Teams / AG MT)

 

Sigutė Mačiūnienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(-si) pažangos 11-29 d.

Teams adresų nuorodos Tamo pamokų tvarkaraštyje

Ingrida Jankauskienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 14 d. 15.00 val. Aldona Zajančkauskienė
IV a, IV b gimnazijos klasėje dirbančių
mokytojų susirinkimas
14 d., 15.30 val Dalė Ūselienė Roma Kimbrait
7 a, 7 b klasėje dirbančių mokytojų
susirinkimas
18 d., 15.00 val., Irma Buividienė Dalia Skeberdienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 18 d.  15.00 val. Vilma Šegždienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas. 18 d. 15.30 val. Dalė Ūselienė
6 a kl. individualūs pokalbiai: mokinys-tėvai-
klasės vadovas
18-22 d. Lijana Raginskienė
I a, I b gimnazijos klasėje dirbančių mokytojų
susirinkimas
19 d., 15.00 val. Jūratė Ambrazienė Zita Andrijaitien
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 19 d. 15.00 val. Dalia Skeberdienė
 Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 19 d.  15.00 val.

 

Evelina Budrienė
VGK posėdis 19 d. 15.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 20 d. 15.00val.

 

Jūratė Klimienė
5 a, 5 b klasėje dirbančių mokytojų
susirinkimas
20 d., 16.00 val. Rožė Teišerskienė Gintarė Preikšien
Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 15.30 val. Ramunė Aksomaitienė
III a gimnazijos klasės individualūs
pokalbiai: mokinys-tėvai-klasės vadovas
25-29 d Ramunė Aksomaitienė
Veiklos kokybės įsivertinimas 10-29 d. Grupių vadovai
5-8 klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(-si) pažangos 10-29 d. Tamo dienynas Marytė Kvietkuvienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susitikimai individualių ugdymo(-si) probleminų aptarimui Sausio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas Sutartu laiku Arvydas Stankus

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Chemijos rajoninė olimpiada 9-12 klasių mokiniams 7 d. Žaneta Kalėjutė
III gimnazijos klasių anglų kalbos olimpiada ,rajoninis etapas 8 d. 10.00 val. Dalia Skeberdienė
II-III gimnazijos kl. rusų kalbos olimpiada, mokyklos etapas 12 d. 10.00 val. Rusų kalbos mokytojos
Sausio 13 – osios minėjimas (degamos žvakelės namuose, 1 pamoka skirta atminimui pagerbti) 13 d. 8.00 val. Mokytojai. TUC
Biologijos rajoninė olimpiada 9-12 klasių mokiniams 14 d. Jūratė Klimienė
Rajoninė 9-12 klasių matematikos olimpiada. 15 d. (laikas bus patikslintas gavus rajono sausio mėn. planą), nuotoliniu būdu Julia Gražulevičiūtė
Technologijų olimpiada 19 d.  12.00 val.

nuotoliniu būdu

Leonas Klimas
Fizikos rajoninė olimpiada 9 -12 klasių mokiniams 21 d. Laima. Siliūnienė
27-oji dailės olimpiada 22 d. 15.00 val.

nuotoliniu būdu

Lijana Raginskienė
Muzikos olimpiada 26 d.  10.00 val.

nuotoliniu būdu

Evelina Budrienė
Ilgalaikis tiriamosios veiklos projektas „Mano kraštas“ 29 d. pagal ketvirtadienio pamokų tvarkaraštį Dalykų mokytojai
Respublikinis konkursas ,,Gyventi sveikai-gera“ Sausio mėn. Rita Krištopaitienė Klasių vadovai
53-asis jaunųjų filologų konkursas rajono etapas 3 savaitė Inesa Petrauskienė
50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas rajono etapas 3 savaitė Inesa Petrauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams I-IV gimnazijos klasės rajono etapas 4 savaitė Jūratė Ambrazienė
Meninio skaitymo konkursas 5-8, I-IV gimnazijos klasės rajono etapas 4 savaitė Zita Andrijaitienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Kvalifikacijos pažymėjimų lenteles už 2020 metus Iki sausio 7 d.,

MT pirmininkei

Metodinių grupių pirmininkai
Informaciją vasario mėnesio veiklos planui Iki 26 d.

arvydas.stankus@ariogalosgimnazija.lt

Metodinių grupių pirmininkai
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitos Iki 31 d.,

raštvedei Vaidai Višinskienei

Vaida Višinskienė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 16 6 10 1 a 1 […]

Read More