Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-57

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2020 M. KOVAS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

VISI RENGINIAI, SUPLANUOTI IKI KARANTINO, ATŠAUKIAMI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 12 Administracija
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val.

203 kabinetas

Arvydas Stankus
Mokomės šokti linijinius šokius Kiekvieną antradienį 20.00 val. Ilgižių mokyklos sporto salėje Laimutė Dubinkienė
Mankšta Senjorės kiekvieną pirmadienį 15.00 val. Moterys kiekvieną trečiadienį 19.00 val. Ilgižių mokyklos salėje Laimutė Dubinkienė
Organizuoti užsiėmimus sporto salėje Du kartus per savaitę nuo 16.00 val. Ilgižių mokyklos salėje Laimutė Dubinkienė
Veiklos kokybės įsivertinimas: apklausa, interviu, dokumentų analizė 1-31 d. Ramunė Aksomaitienė,

Roma Kimbraitė

Metodinės tarybos susirinkimas 2 d. 14.50 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP dalis žodžiu II gimnazijos klasių mokiniams 2 d. 9.00.-10.30 val.,

4 d. 12.10-12.50 val.,

9 d. 9.00-10.30 val.,

16 d. 9.00-10.30 val.

Ingrida Jankauskienė, Vilma Šegždienė
Technologijų, menų (šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 2-17 d. patalpos pagal pamokų tvarkaraštį Leonas Klimas,                       Marytė Kvietkuvienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 3-28 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(-si) pažangos 2-31 d.

kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį

Ingrida Jankauskienė
40 ak. val. programos „Pedagogų bendrųjų kompetencijų tobulinimas siekiant mokinių ūgties“ I modulis „Meninio ugdymo transformacijos mokykloje: naujos patirtys“ 9 d. 13.00 val.

menų studija

Arvydas Stankus
Konsultacija dėl darbo su aSc tvarkaraščių programa rajono direktorių pavaduotojams ugdymui 12 d. 11.00 val.

skaitykla

Ingrida Jankauskienė
Bandomasis chemijos egzaminas 12 d. 7-8 pamokos

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Bandomasis fizikos, biologijos egzaminas 13 d. 1-2 pamokos

110, 112 kabinetai

Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė

I-IV gimnazijos klasių mokinių susitikimas su VU, VDU, KTU, KK ir KMPPMC atstovais 13 d. 6 pamoka

KK – 302 kabinetas

KMPPMC – 103 kabinetas

VU – 112 kabinetas

VDU – 307 kabinetas

KTU – Menų salė

Žaneta Kalėjutė,

Laima Siliūnienė,

Vilma Šegždienė,

Ramunė Aksomaitienė,

Jūratė Klimienė,

Dalė Ūselienė,

Roma Kimbraitė,

Rita Rajeckienė,

Sigutė Mačiūnienė

Socialinių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 16 d. 14.50 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Matematikos, Gamtos mokslų, socialinių mokslų PUPP elektroniniai testai II gimnazijos klasės mokiniams 16-20 d. 305, 306, 108 patalpa, laikas bus patikslinti pagal NŠA paskelbtą grafiką Ingrida Jankauskienė,           Irma Buividienė,                Laima Siliūnienė,

Rasa Zakaitė

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14.00 val. Aldona Zajančkauskienė
Menų (šokio krypties) mokyklinio brandos egzamino vertinimas 18 d. 9.00 val.                  213 patalpa Ingrida Jankauskienė,                       Marytė Kvietkuvienė
Gamtos mokslų diagnostinis testas I a, I b gimnazijos klasės mokiniams 18 d. 1, 2 pamokos

302, 110 kabinetai

Laima Siliūnienė,

Žaneta Kalėjutė,

Jūratė Klimienė

Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 19 d. 13.50 val.

Kalbų laboratorija

Gintarė Preikšienė
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV  gimnazijos klasių mokiniams 23, 30 d.

8.00-13.45 val.

306, 307 patalpa

Ingrida Jankauskienė, Jūratė Ambrazienė,                   Zita Andrijaitienė
VGK posėdis 24 d. 14.00 val.

206 mokytojų kambarys

Marytė Kvietkuvienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 24 d. 14.40 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Popietė skirta Škotijos poetui R. Burnsui  RRR 26 d. 13.00 val.

Skaitykla

Dalia Skeberdienė
LAMA BPO mokymai respublikos mokytojams 27 d. 9.00 val.

108 patalpa

Ingrida Jankauskienė
LAMA BPO paskaita I-IV gimnazijos klasių mokiniams (12.35 val. klasių vadovės  vedasi auklėtinius į paskaitą) 27 d. 12.45 val.

Kultūros namai

Ingrida Jankauskienė, klasių vadovės
Pirmų – ketvirtų klasių mokinių skaitymo įgūdžių patikra I-IV sav. Aldona Norkienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 25 d. 14.40

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
8 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 31 d. 14.40

231 kabinetas

Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

Bandomasis IT VBE 305  kabinetas

(data gali būti tikslinama

Laima Siliūnienė
 II gimnazijos klasės mokinių matematikos elektroniniai testai 16 d. 10.50 val.

, 305, 306 kabinetai

 

 Irma Buividienė
Bandomasis matematikos VBE 19 d. 8.00-11.00,

106, 109 kabinetai

Sigutė Mačiūnienė

Irma Buividienė

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas. 23 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė

 RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Tarpklasinės smiginio varžybos 1-2 sav. Birutė Balžekienė
Lietuvių kalbos olimpiada

(4 kl.)

4 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Auksė Jankūnienė
Kaziuko mugė Ilgižiuose 10.30 val. Ilgižių daugiafunkcis centras Lina Razmantienė
Anglų kalbos konkursas „Kengūra“ 5 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Renata Jocienė
Pirmosios pagalbos teikimo seminaras (tikslinė grupė – II a, II b kl.) 5, 12 d. 9.00-13.00 val.

Menų studija

Giedrė Puodževelienė
Kaziuko mugė:

PUG, 1-4 klasės,

 

5-IV klasės

6 d.

11.30 val. Aktų salė

 

12.40 val.

I a. fojė, valgykla

Aldona Norkienė,

pradinių klasių vadovai

Laima Siliūnienė,

klasių vadovai

Susitikimas su kariūnais (karjeros tema – III-IV kl.) 6 d. 13.00 val.

Menų studija

Klasių vadovai
AG filmų vakaras ir šokiai 6 d. 18.00-22.00 val.

Menų salė

Gintarė Preikšienė
Raštingiausio pradinuko konkursas „Rašau diktantą – 2020“ 9 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Auksė Jankūnienė
AG mokinių prezidento rinkimų procesas 9-23 d. Gintarė Preikšienė
Kovo 11-osios 30-čiui skirti renginiai:

„Laisvės banga“,

tradicinis kovo 11-osios bėgimas,

pradinukų akcija „Mes mylim Lietuvą“

10 d.

12.30 val. – 13.40 val.

Arvydas Stankus, Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė,

Matas Skamarakas,

Klasių vadovai

Spektaklis „Neliūdėk“ I a, b klasės 13 d. 9.50 val.

Menų salė

Giedrė Puodžiavelienė
Pirmų klasių gamtamokslinis turnyras:

1 a

1 b

1 c

 

16 d. 12.05 val.

20 d. 8.00 val.

18 d. 12.05 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Saulė Tiškuvienė
50-osios Pasaulinės Žemės dienos, skirtos

atkreipti dėmesį į klimato kaitą,  minėjimo renginiai „Pėdsakas Žemėje“:

a.    Fotografijų, piešinių paroda „Paukščiai prie mano namų“ (5 – 7 klasės)

b.   Gražiausio inkilo konkursas (5 – 8, I – IV gimnazijos klasės),

c.    Renginys E.Šimkūnaitės 100-sioms gimimo metinėms paminėti „Nėr žolynų negydančių, tik atitikt reikia“ (E. Šimkūnaitė) (I – III gimnazijos klasės)

d.   Pamoka kitaip. „Įdomusis gamtos mokslų pasaulis“ (7, 8 klasės)

e.    Konferencija, skirta Pasaulinei Žemės dienai „Pėdsakas Žemėje“.

f.     Edukacinė išvyka

16-20 d.

gamtos mokslų laboratorija,

laikas tikslinamas

pagal tvarkaraštį

03-20,  menų salė,

4-5 pamokos

19 d. 13.00 val.

Menų salė

Laima Siliūnienė,

Raminta Sakavičienė, Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

 

 

 

Jūratė Klimienė,

Vilma Šegždienė

Žemės diena (pagal atskirą

direktoriaus įsakymą)

20 d. Aldona Norkienė,

Gražina Seredienė,

pradinių klasių vadovai

Susitikimas su Vilniaus policijos komisariato atstovu 20 d. Skaitykla

2 p. 7 kl.

3 p. 8 a kl.

4 p. 8 b kl.

5 p. mokinių tėvai

Rima Draukšienė
Jaunųjų šaulių įvadinė stovykla – pratybos

 

20 d. nuo 18.00 val.

21 d iki 9.00 val.

Sporto salė,

215 kabinetas

Julius Tovtkevičius,

Rugilė Jasukaitytė

Atranka į Respublikinę moksleivių dainų šventę 22 d. 13.00 val.

Kultūros namai

Marytė Kvietkuvienė
Rajoninė istorijos konferencija „Sukime

istorijos ratą kartu“

26 d. 9.00 val.

Menų studija

Rasa Zakaitė
Popietė skirta Škotijos poetui R. Burnsui 26 d. 13.00 val.

Skaitykla

Dalia Skeberdienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 26 d. 14.45 val.

105 kabinetas

Ramunė Aksomaitienė
2 a klasės mokinių tėvų susirinkimas  ST 27 d. 13.00 val. Auksė Jankūnienė
Respublikinė folkloro kolektyvų festivalis „Ariogalos lygiadienis“ 27 d. 18.00 val.

Kultūros namai

Dobilas Juška
Užsiėmimai pradinių klasių mokiniams „Emocijų abėcėlė – Ar žinau kaip suvaldyti pyktį?“ I-IV sav. Lilija Masnikė,

Renata Jocienė

Popietė pradinių klasių mokytojams „Emocinis intelektas“ III sav. Lilija Masnikė,

Renata Jocienė

Popietė, skirta SUP mokiniams „Žingsnis sėkmingo mokymosi link“ informacijos teikimas direktoriui III sav. Sigita Visockienė,

Lilija Masnikė

„Savęs ir kito pažinimas / vertybės“Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai edukacija 31 d. Skaitykla

10.00-12.00 val. I b kl.

12.00-14.00 val. 8 b kl.

Giedrė Puodžiavelienė
Viktorina „Iš Lietuvos istorijos“ 18 d. 12.00 val.

aktų salė

Rasa Zakaitė
Sąmoningumo didinimo mėnuo

„BE PATYČIŲ 2020“

1-31 d. Rima Draukšienė,

Lilija Masnikė,

Renata Jocienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-8 klasėms 2 d. 12.00

231, 232 kabinetai

Vilma Šegždienė
Dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui 9 d. 14.00

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė, jaunieji maironiečiai

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Pasirenkamųjų dalykų ir modulių, siūlomų 2020-2022 m. m. 5-8, I-II gimnazijos klasės mokiniams, sąrašas ir naujos programos Iki 30 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com (sąrašas), Ingridai Jankauskienei (programos)

Metodinių grupių pirmininkai
Individualių vidurinio ugdymo planų 2020-2021 m. m. projektų koreguotą suvestinę (planuojami mokytis dalykai pagal kursus ir lygius, moduliai, pasirenkamieji dalykai, brandos darbas) (laisva forma) Iki 31 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Ramunė Aksomaitienė,

Jūratė Klimienė

 IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas
Rajoninė dailės olimpiada 4 d. 9.00 val.

Raseinių krašto istorijos muziejus

Lijana Raginskienė
Jaunystė veža 7 d. 12.00 Šiluva Ramunė Aksomaitienė
Rajoninės smiginio varžybos 10 d. 9.00 val.

Raseinių Šaltinio progimnazija

Birutė Balžekienė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ 10 d. 13.00 val.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos konferencijų salė

Daiva Stankienė,

Gražina Seredeienė

 

Etnokultūros popietė 16 d. 12.00 val. Čekiškė Vilma Šegždienė
Rajoninė geografijos olimpiada 17 d.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Rožė Teišerskienė
Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkursas „Jie nešė šviesą ant pečių“ 17 d. Šakių r.   Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras Sigita Visockienė,

Rima Draukšienė

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Vienas vardas – Lietuva“ 19 d. 12.00 val. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla Saulė Tiškuvienė
Lietuvos 6–17 metų mokinių dainos festivalis-konkursas „Dainuoju pavasarį“ 24 d. 10.00 val.

Alksniupių pagrindinė mokykla Radviliškio r.

Evelina Budrienė
Rajoninė biologijos mažoji olimpiada 5-8 kl. 25 d. 9.00 val.

RŠPT

Jūratė Klimienė, Raminta Sakavičienė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-9 kl. mokinių dorinio ugdymo konkursas – protų mūšis 2020 m. 25 d. 10 val. RŠPT Dalė Ūselienė,

Laimutė Neverdauskienė

Technologijų mokyklinis brandos egzaminas 26 d. 9.00 val. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Leonas Klimas
Konkursas „Šokio fiesta“ 27 d. 10 val.

Šiluvos gimnazija

Marytė Kvietkuvienė
Matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams 31 d.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201, 205

Daiva Stankienė,

Rita Krištopaitienė,

Rita Urbonienė,

Nijolė Juknienė,

II gimnazijos klasių mokinių dalyvavimas gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta. Mokslas. Žmogus“ Data dar bus tikslinama. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje Žaneta Kalėjutė
Integruota etnokultūros popietė 6 klasių mokiniams 17 d. 12 val.

Čekiškės P. Dovydaičio gimnazija

Vilma Šegždienė
Regioninis meninio skaitymo konkursas 20 d. 10.00

Jonava

Jūratė Ambrazienė,

Zita Andrijaitienė

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

2019-2020 MOKSLO METAIS 2019-09-01 Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 10 4 6 1 a 1 20 7 13 1 b […]

Read More