Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-12

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. VASARIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 9 Administracija
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį

15.00 val. sutartoje vietoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Veiklos kokybės įsivertinimas (anketų pildymas) 1-28 d. Marytė Kvietkuvienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis Paskutinį mėnesio antradienį, 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
Mokytojų tarybos posėdis 4 d. 14.40 val.,

213 menų studija

Arvydas Stankus
I gimnazijos klasių vadovų ir mokytojų pasitarimas 5 d. 10.00 val.

112 kabinetas

Arvydas Stankus
5 b klasės mokytojų susirinkimas 6 d. 14.40 val.

105 kabinetas

Aušra Gedgaudienė
Klasės diena IV gimnazijos klasės mokiniams (veiklos pagal direktoriaus įsakymą) 14-15 d. 8.00-13.45 val.

patalpos pagal dienos planą

Ingrida Jankauskienė,                  Gintarė Preikšienė,                        Jūratė Saltonienė
Metodinės tarybos susirinkimas 18 d. 10.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Socialinių mokslų metodinės grupės  susirinkimas 18 d. 11.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 18 d. 12.00 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 11.30 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 12.00 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 19 d. 9.00 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
„Informatika pradiniame ugdyme“

Lektorės – Raseinių Šaltinio progimnazijos mokytojos: A. Č., R. K., J. M., L. V.

19 d. 9.00 val. Saulė Tiškuvienė
III a, b gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 19 d. 10.00 val.                    207 kabinetas Rožė Teišerskienė,                       Rita Rajeckienė
Gamtos mokslų būrelio susirinkimas 19 d. 10.15 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 20 d. 10.00 val. Saulė Tiškuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 20 d. 10.00 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
IV a, b dėstančių mokytojų susirinkimas 20 d. 10.00 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė

Jūratė Saltonienė

Pasitarimas dėl IV b gimnazijos klasės mokymosi rezultatų 20 d. 10.00 val.                  102 kabinetas Gintarė Preikšienė
Rajoninis pasaulio pažinimo mokomųjų užduočių 1-2 klasių mokiniams konkursas Sausio – birželio mėn.

(I etapas), rugpjūčio – gruodžio mėn. (II etapas)

Aldona Norkienė,

Daiva Stankienė,

Saulė Tiškuvienė

Atvira fizikos-chemijos pamoka 8 a klasė Sutartu laiku Laima Siliūnienė,

Žaneta Kalėjūtė

I-IV gimnazijos klasių mokinių konsultavimas pagal konsultacinio centro tvarkaraštį ir pagal individualius susitarimus 18-22 d. kabinetai pagal KC tvarkaraštį Mokytojai
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-28 d., el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-28 d., kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualių ugdymo(si) probleminų aptarimui Vasario mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Grupinės konsultacijos pagal  programą Emocinių kompetencijų plėtotė pradinio ugdymo pakopoje panaudojant metodinę priemonę „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ 1, 8, 15 d. Renata Jocienė
Matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams 5 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Rita Krištopaitienė, Aldona Zajančkauskienė, Nijolė Juknienė
Informacinių technologijų olimpiada – šalies etapo atrankinė dalis 5 d.

nuotoliniu būdu

Laima Siliūnienė
Istorijos mokyklinė olimpiada 7 d. 11.00 val.

215 kabinetas

Andrius Bautronis
Tarpklasinės smiginio varžybos 8-IV kl. I-II sav. Birutė Balžekienė
Edukacinis užsiėmimas „Knygos kelias“-„Nieko rimto“ darbuotojas Martynas Burneika 8 d. 9.00-11.00 val. Aldona Norkienė,

Daiva Stankienė

Meninis skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“ 8 d. 12.00 val.

Aktų salė

Daiva Stankienė
IV a, b gimnazijos klasių matematikos bandomasis egzaminas 11 d. 8.00-10.35 val.

106, 109 kabinetai

Sigutė Mačiūnienė,

Irma Buividienė

Geografijos mokyklinė olimpiada I-IV gimnazijos klasės 12 d. 12.00 val.

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Tėvynės diena (dešimtadienis) (pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 15 d. Aldona Norkienė, pradinių klasių vadovai
Tėvynės diena, skirta vasario 16-ąjai (pagal parengtą planą) 15 d. 8.00-13.00 val. Klasių vadovai, Metodinė taryba,

Marytė Kvietkuvienė

Koncertas bendruomenei, skirtas Vasario 16-ajai 15 d. 12.00 val. Aldona Norkienė,

Džiuljeta Banienė,

Dobilas Juška,

pradinių klasių vadovai

Tėvų susirinkimai klasėse „Pirmo pusmečio rezultatai“ 15 d. 13.00 val. Pradinių klasių vadovai
4 klasių tėvų susitikimas su lektore, edukologe, Kolpingo pradinės mokyklos ugdymo turinio vadove, de Bono mąstymo vyr. trenere  Dr. A. A. „Jausmai – mokymosi ir gyvenimo palydovai: šešios emocinio ugdymo pamokos mokykloje, o kas toliau?“ 15 d. 13.00 val. Aldona Norkienė
Šimtadienis 15 d. 17.00 val.

Kultūros namai

Jūratė Saltonienė,

Gintarė Preikšienė

Akcija „Savaitė be saldumynų“

PUG, 1-4 klasės

25-28 d. Rita Krištopaitienė,

Dovilė Vileikytė – Bautronienė,

pradinių klasių vadovai

Bandomasis anglų kabos egzaminas (kalbėjimo dalis 27 d. 8.00val

307 ir 302 kabinetai

Gintarė Preikšienė,

Aušra Gedgaudienė

VIII geografijos olimpiada MANO GAUBLYS: 2019 6-8 klasės 27 d. 12.00 val.

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
VIII geografijos olimpiada MANO GAUBLYS: 2019 I-IV gimnazijos klasės 27 d. 12.00 val.

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Bandomasis anglų kalbos egzaminas (rašymo dalis) 28 d. 8.00 val.

307 ir 304 kabinetai

Gintarė Preikšienė,

Aušra Gedgaudienė

Rašinio „Didžiuojuosi, jog esu lietuvis“ konkursas 28 d. 14.40 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Tarpklasinės smiginio varžybos I-IV sav. Birutė Balžekienė
Mokyklinis menų dailės srities brandos egzaminas abiturientams 1-28 d. pagal pamokų tvarkaraštį ir laikaraštį 216 kabinetas Lijana Raginskienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Rajoninė fizikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 1 d.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201

Laima Siliūnienė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ II etapas 2 d. 9.00-13.45 val., KTU Informatikos fakultetas, Kaunas Dalė Ūselienė
LTOK Olimpinės akademijos stovykla 2d. 8.00 val., Druskininkai Birutė Balžakienė
Leituvos BUM stalo teniso zoninės varžybos 3 d. 8.00 val., Kelmė Ričardas Višinskas
Muzikos olimpiados rajoninis etapas 4 d. 9.00 val.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Evelina Budrienė
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas 8 d. 9.00 val.

Raseinių Šaltinio progimnazijoje

Leonas Klimas
Rajoninė jaunųjų šaulių stovykla Viduklės gimnazijoje 18-20 d.

Viduklės gimnazija

Andrius Bautronis
Išvyka į Knygų mugę 21 d. 8.00 val.

Vilnius

Zita Andrijaitienė,

Daiva Vaičaitienė

Raseinių rajono ir respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių konferencija „Vienas vardas – Lietuva“ 21 d. 10.00 val.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje (Vilniaus g. 11, Raseiniai)

Saulė Tiškuvienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvausiančių mokinių registracija mokinių registre Iki 7 d.                         mokinių registre Aldona Norkienė, Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė

Nekontaktinių darbo valandų naudojamų mokyklos bendruomenei I pusmečio (2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.) ataskaita (pagal pateiktą lentelės formą) Iki 8 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com mmarkai@gmail.com        aldonanork817@gmail.com (pagal kuruojamus dalykus)

Mokytojai
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvausiančių mokinių ir  specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, kuriems reikalingi pasiekimų patikrinimo pritaikymai, registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS 10 d.                            duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Ingrida Jankauskienė
Informaciją dėl mokytojų metodininkų ir ekspertų metodinės veiklos organizavimo (pagal pateiktą klausimyną) Iki 15 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com mmarkai@gmail.com        aldonanork817@gmail.com (pagal kuruojamus dalykus)

Mokytojai metodininkai
Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo paraiškos Iki 22 d.

bibliotekininkams

Metodinių grupių pirmininkai, specialistai
Mokinių ir mokytojų, dalyvausiančių projektų dienoje, sąrašai ir projektų pavadinimai Iki 25 d.

Marytei Kvietkuvienei

Metodinių grupių pirmininkai
Mokytojų, ketinančių tapti 5 klasių vadovais prašymų teikimas iki 25 d. raštinėje Mokytojai
II gimnazijos klasės mokinių 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. individualių vidurinio ugdymo(si) planų projektų dalykų pasirinkimų suvestinė Iki 28 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą pasirinkusių abiturientų temų suvedimas į duomenų perdavimo sistemą KELTAS Iki 26 d.                       duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Ingrida Jankauskienė,                 Zita Andrijaitienė,                Daiva Vaičaitienė
Modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūlos programos III gimnazijos klasės mokiniams 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. Iki 28 d.                           Ingridai Jankauskienei Metodinių grupių pirmininkai

___________________


			
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More