Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S

2022 M. Rugsėjis

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Mokslo ir žinių diena

8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

22 d. – Baltų vienybės diena

23 d. – Lietuvos žydų genocido atminimo diena

27 d. – Lietuvos socialinių darbuotojų diena

28 d. – Tuskulėnų aukų atminimo diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 14.00 val. 203 kabinete

 

Arvydas Stankus
Pedagogų pasitarimas

 

Kiekvieną pirmadienį:

Vytauto g. 94 – 10.35 val. menų studija 213 patalpa.

Melioratorių g. 12 – sutartu laiku aktų salėje

 

Administracija
SEU komandos pasitarimai Sutartu laiku SEU komanda
Mokytojų darbo krūvio sudarymo lentelės rengimas ir derinimas

 

1-12 d. Ingrida Jankauskienė
Darbuotojų, mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų, mokinių sveikatos duomenų ir fizinių rodiklių, grupių, tvarkaraščių įvedimo Tamo dienyne teisingumo stebėjimas

 

1-30 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
Naujų 7, 8 ir I-IV klasių gimnazijos mokinių adaptacijos stebėjimas

 

1-30 d., sutartu laiku Ingrida Jankauskienė
Mokytojų  konsultacijos dėl darbo grafikų sudarymo

 

Iki 8 d. Ingrida Jankauskienė
„Tūkstanmečio mokyklų“ programos gimnazijos komandos susirinkimas

 

Sutartu laiku 203 kabinetas Arvydas Stankus
Gimnazijos VDU universitetinės jkasės veiklos

 

5-30 d. AG VDU komanda
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 19 d. 15.00 val. skaitykla Ramunė Aksomaitienė
Metodinės tarybos susirinkimas 20 d. 15 val. 109 kab. Sigutė Mačiūnienė
Švietimo pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės susirinkimas

 

22 d. 15 val. 209 kab. Rima Draukšienė
Socialinių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas

 

22 d. 14.40 val. 211 kabinetas Rasa Zakaitė
Naujų 1-6 klasių mokinių adaptacijos stebėjimas 26-30 d. Aldona Norkienė
Kalbų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 15.00 val. 304 kab. Dalia Skeberdienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas

 

21 d. 14 val. aktų salė Lina Razmantienė
Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas

 

22 d. 15 val.

 

Dalė Ūselienė
1-6 klasių mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų teisingumo stebėjimas 5-30 d. Aldona Norkienė
5 a, 5 b klasėse dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų susirinkimas 26 d. 15.00 val. skaitykla Ramunė Aksomaitienė

Birutė Balžekienė

6 a, 6 b klasėse dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų susirinkimas

 

27 d. 15.00 val. skaitykla Inesa Petrauskienė

Dalia Skeberdienė

7 a, 7 b klasėse dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų susirinkimas 28 d. 15.00 val. skaitykla Rožė Teišerskienė

Gintarė Preikšienė

8 a, 8 b klasėse dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų susirinkimas 29 d. 15.00 val. 104 kab. Lijana Raginskienė

Jūratė Saltonienė

VGK posėdis 28 d. 13.00 val. 113 kab. Danguolė Gailienė
1-6 klasių mokinių, jų tėvų jungimosi prie Tamo dienyno  stebėjimas

 

5-30 d. Aldona Norkienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas

 IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas
Dalyvavimas Lietuvos žydų genocido aukų atminties dienos minėjime 23 d. Vilnius Rasa Zakaitė, Evelina Budrienė
Edukacinė išvyka į Raseinių krašto istorijos muziejų 5 sav. Rasa Zakaitė

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Gimnazijos klasių mokinių asmens bylos

 

Iki 5 d. 202 ir 204  kabinetai Klasių vadovai
Ilgalaikės tiriamosios veiklos projekto „Mano kraštas“ temas

 

Iki 30 d. MT pirmininkei Metodinių grupių pirmininkai
Mokyklinių olimpiadų, konkursų vykdymo grafikas

 

Iki rugsėjo 16 d.  įkelti MT

Teams failą

Metodinių grupių pirmininkai
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitos

 

Iki 30 d. DVS Važiuojantys pedagogai
III  ir IV gimnazijos klasės mokinių prašymai dėl brandos darbo pasirinkimo

 

Iki NŠA nustatytos datos Klasių vadovai
IV gimnazijos klasės mokinių prašymai dėl menų, technologijų brandos egzamino pasirinkimo

 

Iki NŠA nustatytos datos Klasių vadovai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More