Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-228

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA

V E I K L O S   P L A N A S

2018 M. SPALIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena
5 d. – Tarptautinė mokytojų diena
10 d. – Vietos savivaldos diena. Spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena
16 d. – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
20 d. – 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena
25 d. – Konstitucijos diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 9 Administracija
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį

15.00 val. sutartoje vietoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Metodinių grupių, metodinės tarybos dokumentacijos pildymo teisingumo stebėjimas 1-8 d. 202 patalpa Ingrida Jankauskienė
1-8 klasių mokinių bylų, tėvų ir mokinių duomenų ir prisijungimo elektroniniame dienyne patikra 1-15 d. Marytė Kvietkuvienė

Aldona Norkienė

Neformaliojo švietimo būrelių veiklos patikra 1-30 d. Marytė Kvietkuvienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių asmens bylų tvarkymo teisingumo stebėjimas 1-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo, naujokų adaptacijos teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-31 d. kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
„Sveikuolių“ klubo pasitarimas 1 d. 14.00 val. Marytė Kvietkuvienė,

Vilma Šegždienė

Gimnazijos mokinių 2018 m. NMPP rezultatų analizė (dalyvauja atsakingi mokytojai, 3, 5, 7, I klasių vadovai) 8 d.

13.00 val. (Melioratorių 9)

14.00 val. (Vytauto 94)

 

Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė

Metodinės tarybos susirinkimas 8 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 15 d. 15.00 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 m.m. (plačiojo įsivertinimo apklausa) 10-17 d. Marytė Kvietkuvienė
„SPELLING BEE“ konkursas 11 d. 12.00 val.

Menų salė

Aušra Gedgaudienė
Valandėlė PUG mokiniams. Pasaulinei regėjimo dienai paminėti „Graužiu kantriai aš morkytę dėl sveikų savo akyčių.“ 15 d. Giedrė Puodžiavelienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 15 d. 14.00 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 15 d. 14.40 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 15 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
7 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 16 d. 14.00 Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

5 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 23 d.14.00 val. Aušra Gedgaudienė

Irma Buividienė

6 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 22 d. 14.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė,

Evelina Budrienė

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 22 d. 15.00 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Seminaras tėvams “Prisijaukinkime vieni kitus” 23 d.14.30 val.

skaitykla

Lilija Masnikė

Rima Draukšienė

Kristina Drumstienė

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 24 d. 14.40 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis (Paauglystės kryžkelės“ programos įgyvendinimas, dalyvauja 5-8 kl. vadovai) 25 d. 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 29 d. 10.00 val. Saulė Tiškuvienė
6-7 klasių individualūs mokytojų, tėvų, mokinių susitikimai (pagal numatytą grafiką) 29-30 d. 8.00-17.00 val.

Klasės

Klasių vadovai,

Marytė Kvietkuvienė

8 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 31 d. 8.00-9.00 val.

231 kabinetas

Laima Siliūnienė,

Vilma Šegždienė

IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualios pažangos  aptarimui 31 d. 9.00 val.                  103 kabinetas Jūratė Saltonienė
III klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualios pažangos  aptarimui 31 d. 10.00 val.                         207 kabinetas Rožė Teišerskienė, Rita Rajeckienė
II klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualios pažangos  aptarimui 31 d. 11.00 val.                         305 kabinetas Roma Kimbraitė,    Dalė Ūselienė
I klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualios pažangos  aptarimui 31 d. 12.00 val.                     112 kabinetas Ramunė Aksomaitienė,         Jūratė Klimienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Lektorės G. Pranaitienės paskaita „Judėjimo galia“ 5-7 klasės mokiniai 2 d. Birutė Balžekienė
Konstitucijos egzaminas, I etapas 4 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Koncertas, skirtas pasaulinei muzikos ir tarptautinei mokytojo dienai paminėti ,,Tau, muzika” 5 d. 11.15 val.

Menų salė

Evelina Budrienė
Derliaus diena (dešimtadienis) (pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 9 d. Aldona Norkienė, pradinių klasių vadovai
Lektorės J. Stanislovaitienės paskaita „Sveikos mitybos ir svorio kontrolės principai“ 8-IV gimnazijos klasės mokiniai 9 d. Birutė Balžekienė
Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas. (Įvairios sveikatinimo formų veiklos, viktorina) 8-11 d. Giedrė Puodžiavelienė,

Lilija Masnikė

1-4 klasių viktorina „Pažinkime gyvūnus“, skirta Pasaulinei Gyvūnijos dienai paminėti 10 d. 13.00 val. Gražina Seredienė
Tėvų susirinkimai:

2 a „Kodėl vaikai turi augti skaitydami?“

4 b klasėje

 

10 d. 13.00 val.

30 d. 12.00 val.

 

Daiva Stankienė,

Saulė Tiškuvienė

Individualių pokalbių su tėvais savaitė:

3 a

3 b

 

22 -26 d. nuo 13.00 val.

22 -26 d. nuo 13.00 val.

 

Rita Urbonienė

Nijolė Juknienė

Paskaita „Sveikos akys“, pasaulinei regėjimo dienai paminėti koordinavimas 11 d. Giedrė Puodžiavelienė
Dorinio ugdymo (tikyba, etika) konkursas

8-I gimnazijos klasių mokiniams

15 d. 12.05 val.

124 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė,

Dalė Ūselienė

Paskaita „Psichologinis pasiruošimas varžyboms“ 8-IV gimnazijos klasės mokiniai 16 d. 14.00 val.

Menų salė

Aivaras Pranckevičius
Tarpklasinės 5-6 klasių kvadrato varžybos III sav. Birutė Balžekienė,

Aivaras Pranckevičius

Konstitucijos egzaminas, II etapas 18 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas 18 d. Kristina Drumstienė, Rima Draukšienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
6 a, b klasių išvyka į VR-SHOP virtualią realybę 10-11 mėn. Rasa Zakaitė,

Evelina Budrienė

8 a klasės ,,Šauniausios klasės” edukacinė išvyka į Klaipėdą 12 d. Laima Siliūnienė
Jaunųjų šaulių išvyka į Vilnių 11 d. 8.00 val. Andrius Bautronis
Išvyka į Kauno muzikinį teatrą 18 d. Zita Andrijaitienė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo  mokyklų 9 – 12 (I-IV gimnazijos) klasių mokinių konferencija „Raseinių krašto kūrėjai: namų tema“ 25 d. 10 val.        Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Jūratė Ambrazienė
Jaunųjų šaulių stovykla 26-28 d., Žaiginys Andrius Bautronis
„Sniego gniūžtės“ stovykla IV sav. „Kirkšnovė“ Vilma Šegždienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų mokytojų bendruomenei naudingų valandų panaudojimo rugsėjo mėn. veiklų ataskaita Iki 8 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Mokytojai
Socialinių mokslų ir menų, kūno kultūros ir technologijų metodinių grupių mokytojų bendruomenei naudingų valandų panaudojimo rugsėjo mėn. veiklų ataskaita (forma bus išsiųsta) Iki 12 d. el paštu

mmarkai@gmail.com

Mokytojai
Pradinių klasių mokytojų bendruomenei naudingų valandų panaudojimo rugsėjo mėn. veiklų ataskaita Iki 8 d. el. paštu aldonanork817@gmail.com Mokytojai
I-IV gimnazijos klasių mokinių fiziniai rodikliai Iki 10 d. el. dienynui Kūno kultūros mokytojai
IV gimnazijos klasės mokinių prašymai dėl brandos egzaminų pasirinkimo Iki 24 d. sekretorei Jūratė Saltonienė
Brandos egzaminus pasirinkusių abiturientų duomenų suvedimas į mokinių registrą Iki 24 d. mokinių registre Aldona Norkienė, Jūratė Saltonienė
Brandos egzaminų kandidatų ir specialiųjų ugdymosi poreikių kandidatų, kuriems reikalingi BE pritaikymai, sąrašų sudarymas bei suvedimas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS 24-26 d.                        duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Ingrida Jankauskienė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)  Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More