Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Dokumetai

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatai 2020-09-01

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2019–2021 metų strateginis planas

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2019 m. veiklos planas

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2018–2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

Raseinių r. Ariogalos gimnazija Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo Tvarkos aprašas

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatai

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

RASEINIŲ R. ILGIŽIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

2019-2020 MOKSLO METAIS 2019-09-01 Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 10 4 6 1 a 1 20 7 13 1 b […]

Read More