Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Biudžeto vykdymas

Dokumentai

2018 m. III ketv. Finansinės ataskaitos

2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketv. Aiškinamieji raštai

2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SF)

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (kitos)

2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (1)

2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (2)

2017 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II ketvirtis Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos Aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2016 m. Pinigų srautų ataskaita

2016 m. Finansinės būklės ataskaita

2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita

2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2016-12-31

2016 m. Metinės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 

2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 

2016 m. II ketv. Finaninių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2016 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos

2016 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m. I ketv. Finaninių ataskaitų aiškinamasis raštas 

2016 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

 

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More