Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Biudžeto vykdymas

Dokumentai

2018 m. metinės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.

2018 m. III ketv. Finansinės ataskaitos

2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketv. Aiškinamieji raštai

2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SF)

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (kitos)

2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymas 2017 m

Biudžeto vykdymas 2016 m.

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More