Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Budėjimo grafikas

BUDĖJIMO GRAFIKAS PERTRAUKŲ METU KIEME

 2020-2021 m. m.

Diena Įvažiavimas prie ligoninės

(po 3,4 pamokų)

Prie sporto aikštyno

(po 3,4 pamokų)

Prie tinklinio aikštelės/dirbtuvių

  (po 3 pamokų)

Įvažiavimas prie dirbtuvių

(po 3,4 pamokų)

Vyr. budintis
P Z.Andrijaitienė po 3 p.

J.Ambrazienė po 4 p.

D.Ūselienė po 3 p.

M.Skamarakas  po 4 p. 

L.Klimas R.Aksomaitienė Lilija Masnikė
A I.Buividienė  D.Gricius E.Budrienė L.Klimas Ingrida Jankauskienė
T J.Tovtkevičius M. Skamarakas S.Mačiūnienė   R.Višinskas   Marytė Kvietkuvienė
K J.Tovtkevičius po 3 p.  I.Petrauskienė  po 4 p. L.Neverdauskienė V. Šegždienė R. Višinskas Jovita Andriulienė
P R.Rajeckienė L.Raginskienė Ž. Kalėjutė R.Zakaitė Sigita Visockienė

 

 

BUDĖJIMO GRAFIKAS PERTRAUKŲ METU GIMNAZIJOJE

 2020-2021 m. m.

Diena I a. fojė, k. pusė I a dešinė  pusė II a  dešinė pusė II a kairė pusė, fojė III a. Vyr. budintis
P D. Skeberdienė E. Budrienė J.Gražulevičiūtė po 2,3 p.

B.Balžekienė po 4 p.

R. Zakaitė po 2, 3 p.

E Lapkauskienė  po 4 p.

I.Buividienė Lilija Masnikė
A L.Siliūnienė po 2,3 p.

J.Klimienė po 4 p.

R.Teišerskienė E.Lapkauskienė po 2,3 p.

G.Preikšienė po 4 p.

L.Raginskienė V.Šegždienė Ingrida Jankauskienė
T I.Petrauskienė L.Neverdauskienė J.Klimienė po 2,3 p.

L.Siliūnienė po 4 p.

L.Masiliūnaitė R. Aksomaitienė Marytė Kvietkuvienė
K Z.Andrijaitienė Ž.Kalėjutė L. Masiliūnaitė po 2,3

J. Ambrazienė po 4 p.

R.Teišerskienė D. Ūselienė Jovita Andriulienė
P R.Kimbraitė J.Saltonienė        G. Preikšienė B. Balžekienė po 2,3 p.

J. Gražulevičiūtė po 4 p.

S.Mačiūnienė po 2,3 p.

D.Skeberdienė po 4 p.

Sigita Visockienė

 

  • Mokiniai negali apleisti gimnazijos teritorijos (tik su leidimais!)
  • Mokiniai turi būti prie klasių, dėvėti kaukes
  • Laikytis numatytų pietų ir poilsio pertraukų tvarkos (į valgyklą palydime 5-7 kl.)
  • Esant poreikiui budinčiuosius keičia: R.Kimbraitė, J.Saltonienė

Vyr. budintis atsakingas už visą budėjimo tvarką

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

  Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More