Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Budėjimo grafikas

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS

2018-2019 m. m.

I pusmetis

Diena I a.

(kairė p.,  fojė, valgykla)

I a. (dešinė p.)   II a. (dešinė p.) II a. kairė pusė, fojė   III a.

 

Rūbinė

7.40-8.00/13.45

Vyr. budintis
P B. Balžekienė

L. Neverdauskienė

R. Višinskas

S. Mačiūnienė

 

L. Raginskienė

J. Gražulevičiūtė

Z. Andrijaitienė

D. Vaičaitienė

(Kartą per mėnesį: 1 sav. Ž. Kalėjutė, II-L.Siliūnienė, III-D. Ūselienė, IV-D. Skeberdienė)   L. Klimas Rima Draukšienė

8-620-12709

A R.Teišerskienė

R. Kimbraitė

Rima Aksomaitienė

A. Pranckevičius

E. Budrienė

R.Zakaitė

R. Rajeckienė

Z.  Andrijaitienė

 

L. Siliūnienė L. Klimas Ingrida Jankauskienė

8-682-29828

T E.Lapkauskienė

G. Preikšienė

A. Pranckevičius

J. Klimienė

 

L. Raginskienė

A. Bautronis

V. Šegždienė

J. Ambrazienė

 

D. Ūselienė L.Klimas

 

Kristina Drumstienė

8-685-02883

 

K R.Teišerskienė

J.Saltonienė

 

B. Balžekienė

Rima  Aksomaitienė

E. Budrienė

I. Gražulevičiūtė

 

V. Šegždienė

J.Ambrazienė

Ž. Kalėjutė

 

A.Pranckevičius Renata Bagdonienė

8-670-53796

P E.Lapkauskienė

G. Preikšienė

J.Klimienė

S. Mačiūnienė

R. Zakaitė

A. Bautronis

D. Vaičaitienė

Ramunė Aksomaitienė

D. Skeberdienė A.Bautronis Marytė Kvietkuvienė

8-611-51234

Mokytojai budi prieš pamokas ir pertraukų metu (rūbinėje – prieš pamokas ir po 6 pamokų).

Jei budintis mokytojas ketina išvykti, apie tai informuoja kolegą ir vyr. budintį

 PAVADAVIMAS:

Vyr. budinčius pavaduoja L. Masnikė

Budinčius pavaduoja E. Budrienė, R. Zakaitė

 

2018-2019 M.M. I PUSMEČIO MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS (PRADINĖS PASTATAS)

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More