Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Budėjimo grafikas

MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS

2019-2020 m. m.  I pusmetis 

Diena I a.

(kairė p., fojė)

I a. (dešinė p.)   II a. (dešinė p.) II a. kairė pusė, fojė           III a.

 

Vyr. budintis

(Rūbinė -7.40

Valgykla 10.35, 11.35)

P  R.Višinskas

 

 D. Šaduika

T.Butkus

   E.Lapkauskienė

L.Masiliūnaitė

 

E.Budrienė I. Petrauskienė Ž. Kalėjutė

   

 

Rima Draukšienė

8-620-12709

A R.Kimbraitė

 

A. Dubauskas

L. Grabauskas

R. Sakavičienė

P.Gudaitytė

G. Dževečkaitė

K. Kringelytė

 

S.Mačiūnienė

J.Ambrazienė

 

S. Žičkytė

V.Čiapaitė

Ingrida Jankauskienė

8-682-29828

 

T L. Neverdauskienė

 

L.Saltonas

I.Dabkevičius

       

      J. Klimienė

J.Tovtkevičius

R.Teišerskienė V. Šegždienė

 

D. Skeberdienė Julia Gražulevičiūtė

8-640-25268

K G.Preikšienė

 

S. Alijauskaitė

A. Kacucevičiūtė

 

   I.Buividienė

P.Gudaitytė

G. Dževečkaitė

K. Kringelytė

R.Zakaitė Z.  Andrijaitienė

 

D. Ūselienė Leonas Klimas

8-615-66029

P R. Aksomaitienė

 

A. Atkačiūnas

V. Kvederavičius

  J.Saltonienė

L. Siliūnienė

 

L.Raginskienė R. Rajeckienė S. Žičkytė

V.Čiapaitė

Marytė Kvietkuvienė

8-611-51234

PASTABOS

  • Mokytojai ir mokiniai budi po 2, 3, 4, 5, 6 pamokų
  • Jeigu budintis mokytojas ar mokinys ketina nebūti gimnazijoje, apie tai informuoja vyr. budintį
  • budintis budi rūbinėje prieš pamokas ir valgykloje, tuo pačiu stebi ir visas aplinkas
  • Budintieji segi budėtojo ženklą
  • Visi mokytojai budi VIENĄ dieną
  • II a. budi I b klasės mokiniai savanoriai pagal klasės vadovės V. Šegždienės grafiką

 

2019-2020 M.M. I PUSMEČIO MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS (PRADINĖS PASTATAS)

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

2019-2020 MOKSLO METAIS 2019-09-01 Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 10 4 6 1 a 1 20 7 13 1 b […]

Read More