Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Tvarkaraščiai

2017–2018 m. m.

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2017-09-01

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 1-4 klasių I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2017-09-01

Konsultacinio ugdymo centre teikiamos lietuvių kalbos (7 pamoka, ketvirtadienį, mokytoja Zita Andrijaitienė, 232 kab.) matematikos (7 pamoka,trečiadienį, mokytoja Irma Buividienė, 106 kab.) ir anglų kalbos (7 pamoka, trečiadienį, mokytoja Gintarė Preikšienė, 102 kab.) konsultacijos. Į šiuos mokytojus mokiniai gali kreiptis pagalbos ir atliekant namų darbus.

KONSULTACINIO UGDYMO CENTRO DARBO TVARKARAŠTIS

2017-2018 M. M. I PUSMETIS

Eil. Nr. Konsultuojamas dalykas, paskirtis Val.

 sk.

Klasė Konsultanto vardas, pavardė Darbo

vieta

Darbo laikas
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Pradinio ugdymo pasatatas, esantis Melioratorių g. 9
1. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Daiva

Stankienė

1 a 5 pamoka
2. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Rita

Krištopaitienė

1 b 5 pamoka
3. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Rita

Urbonienė

2 a 5 pamoka
4. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Nijolė

Juknienė

2 b 5 pamoka
5. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Aldona Zajančkauskienė 3 a 6 pamoka
6. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Saulė

Tiškuvienė

3 b 6 pamoka
7. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Auksė

Jankūnienė

4 a 5 pamoka
8. Pradinis ugdymas 0,5 1-4 Gražina

Seredienė

4 b 5 pamoka
9. Užsienio kalba (anglų) 0,5 1-4 Renata

Jocienė

4 a 6 pamoka
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo pastatas, esantis Vytauto g. 94
10. Lietuvių kalba ir literatūra 1 I-II gimnazijos Jūratė

Ambrazienė

231 7 pamoka

 

11. Lietuvių kalba ir literatūra 1  5-8 Zita

Andrijaitienė

232 7 pamoka

 

12. Lietuvių kalba ir literatūra 1 III-IV gimnazijos Daiva

Vaičaitienė

230 7 pamoka
13. Lietuvių kalba ir literatūra 1 5-8 Vilma

Šegždienė

229 7 pamoka
14. Užsienio kalba (anglų) 1 III-IV gimnazijos Aušra

Gedgaudienė

105 7 pamoka
15. Užsienio kalba (anglų) 1 5-8 Gintarė

Preikšienė

102 7 pamoka
16. Užsienio kalba (anglų) 1 5-8 Elena

Lapkauskienė

104 7 pamoka

 

17. Užsienio kalba (anglų) 1 I-II gimnazijos Dalia

Skeberdienė

304 7 pamoka

 

18. Matematika

 

1 III-IV gimnazijos Sigutė

Mačiūnienė

109 7 pamoka

 

19. Matematika

 

1 5-8 Julia

Gražulevičiūtė

212 7 pamoka
20. Matematika

 

1 I-II gimnazijos Irma

Buividienė

106 7 pamoka
21. Istorija 1 III-IV gimnazijos Rasa

Zakaitė

211 7 pamoka
22. Bendroji pagalba 1 5-8 Ramunė Aksomaitienė 108 7 pamoka

 

5-8 KLASIŲ NAMŲ DARBŲ RUOŠOS CENTRO TVARKARAŠTIS

2017-2018 m. m. 

123 kabinetas

Mokytojai Pimadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
Rasa Zakaitė 6 pamoka
Evelina Budrienė

 

7 pamoka
Zita Andrijaitienė

 

7 pamoka
Jūratė  Ambrazienė

 

6 pamoka
Laima Siliūnienė 6 pamoka
Vilma Šegždienė

 

7 pamoka
Ramunė Aksomaitienė 7 pamoka
Jūratė Klimienė 6 pamoka

KONSULTACIJŲ PER PERTRAUKAS IR KITI TVARKARAŠČIAI ANTRAME LAPE ->

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More