Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Olimpiados ir konkursai

2017-2018 m. m. tarptautinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“ 2017-11-30 Domas Vasiliauskas, diplomantas

2017-2018 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Konkurso „Žiemos fantazija“ atvirukų 5-6 kl. kategorijoje 2017 12 mėn. Aistė Laurynaitytė 6 kl. nugalėtoja
Informacinių technologijų piešinių konkursas „Kalėdų pasaka“ 2017 12 mėn. Otilija Jociūtė III a kl. 3 vieta
Informacinių technologijų olimpiados šalies etapo atrankinė dalis Ii-iv gimnazijos klasės 2018-01-26 Dalyvavo Ignas Eimutis III b klasė
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2018-03-16 Ugnė Tamošaitytė 4 b,  laureatė
Respublikinis lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas I-IV gimnazijos klasės 2018-04-20 Skaistė Jurkšaitytė IV a, II vieta
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-9 klasių mokinių Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“ 2018-05-14 III komandinė vieta
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro respublikinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“, skirtas lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018-04-12 Aistė Balčaitytė II a, II vieta

2017-2018 m. m. rajoninių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
Informacinių technologijų olimpiada 8-12 klasių mokiniams 2017-12-11 Ignas Eimutis III b, III vieta
Raseinių r. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas – paroda „Žiemos lipdiniai“  2017-12-15 Austėja Pociūtė, laureatė PUG

Melita Paškevičiūtė, laureatė 1 a
Simona Raginskytė, laureatė 2 a
Danielius Bitis, laureatas 2 b
Viltė Kimbraitė, laureatė 3 a
Urtė Gudelevičiūtė, laureatė 3 a
Justina Gildaitė, laureatė 3 b
Paulina Raginskytė, laureatė 4 a
Ugnė Tamošaitytė, laureatė 4 b

Kolektyvinis darbas, laureatas 1 b

Rajoninė muzikos olimpiada 1-8, I-IV gimnazijos klasės 2017-11-08 Klaudija Petrauskaitė 7 a, II vieta, Evelina Dubauskaitė 6 a, III vieta, Skaistė Jurkšaitytė IV a, II vieta
9-10 klasių anglų kalbos konkursas 2018-01-23
Jaunųjų filologų konkursas 5-8, I-IV gimnazijos klasės 2018-01-09 Gabijos Labutytės, IV a darbas pateko į respublikinį etapą.
Epistolinio rašinio konkursas 5-8 klasės 2018-01-09 Evelinos Dubauskaitės 6 a klasė pateko į respublikinį etapą.
Rajoninė ekonomikos ir verslo olimpiada III-IV gimnazijos klasės 2018-02-08 Daivydas Grabauskas III b, II vieta
Rajoninė fizikos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2018-02-02 Paulius Buividas IV a, I vieta
Rajoninė biologijos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2018-01-12 Lukas Ališauskas IV a, I vieta
Rajoninis meninio skaitymo konkursas 1-8, I-IV gimnazijos klasės 2018-01-30 Marija Kvederavičiūtė 5 a, I vieta
Rajoninė chemijos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2018-01-22 Jogintė Aniulytė I b, I vieta, Lukas Ališauskas IV a I vieta, Regimantas Tiškus III a, II vieta
Rajoninė matematikos olimpiada I-IV gimnazijos klasės 2018-02-09 Otilija Jociūtė III a, II vieta, Regimantas Tiškus III a, II vieta, Lukas Ališauskas IV a, I vieta
Rajoninė užsienio kalbos (rusų) olimpiada II-III gimnazijos klasės 2018-02-13 Monika Radvilaitė II b, II vieta
Rajoninė technologijų olimpiada 8-II, gimnazijos klasės 2018-02-09 Žygimantas Dockevičius II a, III vieta
Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konkursas „Atvirukas Lietuvai“ 2018-02-14 Anita Gedgaudaitė, 3 a klasė, laureatė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“ 2018-03-06 Nedas Jusis  1 a ,   laureatas

Eliza Aputytė  3 a , laureatė

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkursas „Augu su pasaka“ 2018-03-09 Ugnė Tamošaitytė, 4 b, laureatė
Informacinių technologijų olimpiada 5-8 klasių mokiniams 2018-03-15 Angelina Aniulytė 5 b I vieta, Tautvydas Tiškus 6 a II vieta
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Žemė- mūsų namai“ 2018-03-20
Paulina Vygantė               1a, laureatė
Urtė Juciūtė                      1a,  laureatė
Rugilė Šmuilytė               1b,  laureatė
Gabrielė Užumeckaitė     3b,  laureatė
Aira Klangauskaitė          4b,  laureatė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių kūrybinis konkursas “100 smulkiosios tautosakos kūrinių Lietuvai”, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti  2018-03-16
Rugilė Bartkutė 2 a, laureatė
Vakarė Kacucevičiūtė 3 b, laureatė
Gabrielė Užumeckaitė 3 b, laureatė
Rimantė Masaitytė 4 a, laureatė
Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 klasės 2018-04-11
Adomas Degutis 5 a, I vieta
Ada Stanionytė 6 a II vieta
Evelina Vaitkutė 8 a, III vieta
Rajoninė istorijos olimpiada 1-8, I-IV gimnazijos klasės 2018-02-20
Rajoninis ekonomikos konkursas „Kelias į sėkmę“ I-II gimnazijos klasės 2018-03-21 I komandinė vieta
Rajoninis lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas I-IV gimnazijos klasės 2018-03-20  Skaistė Jurkšaitytė IVa, I vieta

2017-2018 m. m. mokyklinių olimpiadų, konkursų, viktorinų grafikas

Eil. Nr. Olimpiados,  konkurso pavadinimas Klasės Data Laikas Vieta Komisijos pirmininkas Komisijos nariai
1. Konstitucijos egzaminas 1-4, 5-8,

I-IV gimnazijos

2017-10-03

2017-10-12

9.00 val. 211 kabinetas Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Andrius Bautronis

2. Muzikos olimpiada

 

5-8, I-IV gimnazijos 2017-10-26 12.00 val.

 

217 kabinetas Evelina Budrienė Laimutė Neverdauskienė, Marytė Kvietkuvienė
3. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-8, I-IV gimnazijos Lapkričio

mėn.

12.00 val.

 

305, 306 kabinetai Laima Siliūnienė Dalė Ūselienė
4. Matematikos olimpiada

 

I–IV gimnazijos 2017-11-30

 

12.00 val.

 

109 kabinetas

 

Julia Gražulevičiūtė

 

Irma Buividienė,

Sigutė Mačiūnienė

5. Informacinių technologijų olimpiada 8-I, II–IV gimnazijos Lapkričio mėn. 12.00 val.

 

305 kabinetas Laima Siliūnienė Dalė Ūselienė, Irma Buividienė
6. Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 8, I-II gimnazijos Gruodžio

mėn.

12.00 val.

 

305, 306 kabinetai Žaneta Kalėjutė Rima Aksomaitienė,

Sigutė Mačiūnienė

7. 50-asis jaunųjų filologų konkursas

 

5-8, I-IV gimnazijos 2017-12-04 14.00 val. 230 kabinetas Daiva Vaičaitienė Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė, Vilma Šegždienė

8. Fizikos olimpiada I-IV  gimnazijos 2017-12-04 12.00 val.

 

111 kabinetas Žaneta Kalėjutė Rima Aksomaitienė,

Laima Siliūnienė

9. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams I-IV gimnazijos 2017-12-05 12.00 val. 230 kabinetas Jūratė Ambrazienė Daiva Vaičaitienė,

Zita Andrijaitienė, Vilma Šegždienė

10. 47-asis tarptautinis epistolinio rašinio konkursas 5-8 2017-12-06 13.55 val. 230 kabinetas Daiva Vaičaitienė Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė, Vilma Šegždienė

11. Mažoji lietuvių kalbos olimpiada

 

5-8

 

2017-12-07 12.00 val. 231 kabinetas Jūratė Ambrazienė Daiva Vaičaitienė,

Zita Andrijaitienė,  Vilma Šegždienė

12. Biologijos olimpiada I – IV gimnazijos    2017-12-07 12.00 val.

 

112 kabinetas Rima Aksomaitienė Jūratė Klimienė

Žaneta Kalėjutė

13. Meninio skaitymo konkursas

 

5-8, I-IV gimnazijos 2017-12-08 13.00 val. Skaitykla Zita Andrijaitienė Daiva Vaičaitienė,

Jūratė Ambrazienė, Vilma Šegždienė

14. Informacinių technologijų piešinių konkursas „Kalėdų pasaka“ 5-8, I-IV gimnazijos Gruodžio

mėn.

12.00 val.

 

306 kabinetas Dalė Ūselienė Laima Siliūnienė,

Sigita Laurynaitienė

15. Anglų kalbos olimpiada 7-8 2017-12-11 12.00 val. Skaitykla Aušra Gedgaudienė Dalia Skeberdienė,

Elena Lapkauskienė, Gintarė Preikšienė

16. Chemijos olimpiada I-IV gimnazijos 2017-12-11 12.00 val.

 

302 kabinetas Rima Aksomaitienė Žaneta Kalėjutė

Jūratė Klimienė

17. Anglų kalbos olimpiada I-II gimnazijos 2017-12-13 12.00 val. Skaitykla Aušra Gedgaudienė Dalia Skeberdienė,

Elena Lapkauskienė, Gintarė Preikšienė

18. Anglų kalbos olimpiada

 

 

III gimnazijos 2017-12-14 12.00 val. Skaitykla Aušra Gedgaudienė Dalia Skeberdienė,

Elena Lapkauskienė, Gintarė Preikšienė

19. Vokiečių kalbos olimpiada 8 2018-02-28 12.00 val. 108 kabinetas Gintarė Preikšienė Ramunė Aksomaitienė
20. Rusų kalbos olimpiada II–III gimnazijos 2018-01-16 12.00 val. 103 kabinetas Roma Kimbraitė Rita Rajeckienė, Jūratė Saltonienė
21. Dailės olimpiada 8, II-IV gimnazijos    2018-01-16 10.00 val. 216 kabinetas Sigita Laurynaitienė Lijana Raginskienė

Dalė Ūselienė

22. Technologijų olimpiada

 

8, II-IV gimnazijos 2018-01-23 12.00 val. 401 kabinetas Ričardas Višinskas Leonas Klimas,

Lijana Raginskienė

23. Matematikos olimpiada 5-8 2018-01-25 12.00 val.

 

108, 109 kabinetai Sigutė Mačiūnienė

 

Irma Buividienė,

Julia Gražulevičiūtė

24. Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“        I-IV gimnazijos Vasario – kovo mėn. 12.00 val.

 

215 kabinetas Andrius Bautronis Rasa Zakaitė,

Ingrida Jankauskienė

25. Viktorina „Iš Lietuvos istorijos“ 3-4 2018-01-30 12.00 val.

 

Aktų salė Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Laimutė Litvinskienė

26. Informacinių technologijų olimpiada „LOGO“ 5-8 Sausio – vasario mėn. 12.00 val.

 

305 kabinetas Laima Siliūnienė Dalė Ūselienė,

Irma Buividienė

27. Matematikos olimpiada

 

 

3-4 2018-02-01 12.00 val.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Gražina Seredienė Auksė Jankūnienė,

Saulė Tiškuvienė

28. Geografijos olimpiada

 

I-IV gimnazijos 2018-02-02 9.00 val.

 

207 kabinetas Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,

Darius Žvirblis

29. Meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“ 1-4 2018-02-09 12.00 val. Aktų salė Daiva Stankienė Aldona Norkienė,

Laimutė Litvinskienė

30. Istorijos olimpiada

 

I–IV gimnazijos 2018-02-07 12.00 val.

 

211 kabinetas Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė,

Andrius Bautronis

31. Istorijos „Kengūra“ 3-4 Vasario mėn. 12.00 val. Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Renata Jocienė Rasa Zakaitė,

Daiva Beržinskienė

32. Anglų kalbos konkursas „Kengūra“ 1-4, 5-8,

I-IV gimnazijos

Vasario mėn.  12.00 val. Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė, skaitykla Renata Jocienė, Aušra Gedgaudienė, Elena Lapkauskienė, Gintarė Preikšienė,

Dalia Skeberdienė

 

33. Tarptautinis kalbų konkursas ,,Kalbų kengūra“ 2-4 Vasario mėn. 12.00 val. 2-4 klasės Renata Jocienė Eglė Vitauskaitė,

Daiva Beržinskienė

  35. Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę I-IV gimnazijos Vasario – kovo mėn. 12.00 val.

 

215 kabinetas Andrius Bautronis Rasa Zakaitė,

Ingrida Jankauskienė

36. Anglų k. meninio skaitymo konkursas

 

5-8, I-IV 2018-03-12 13.00 val. Menų studija Aušra Gedgaudienė Elena Lapkauskienė, Gintarė Preikšienė,

Dalia Skeberdienė

37. Lietuvių kalbos olimpiada 4 2018-03-06 12.00 val.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Gražina Seredienė, Aldona Zajančkauskienė
38. Raštingiausio pradinuko konkursas „Rašau diktantą – 2018“ 1-4 2018-03-08 12.00 val.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Auksė Jankūnienė Aldona Zajančkauskienė,

Rita Urbonienė

39. Istorijos žinovo konkursas

 

I-IV gimnazijos 2018-03-10 9.00 val. 211 kabinetas Rasa Zakaitė Ingrida Jankauskienė

Andrius Bautronis

40. Matematikos konkursas ,,Kengūra“ 1-4 2018-03-15 12.00 val.

 

1-4 klasės Saulė Tiškuvienė Renata Jocienė,

Eglė Vitauskaitė

41. Gamtos „Kengūra“ 2-4 Kovo mėn. 12.00 val.

 

2-4 klasės Renata Jocienė Eglė Vitauskaitė

Daiva Beržinskienė

42. Matematikos konkursas ,,Kengūra“ 5–8, I–IV gimnazijos Kovo mėn. 12.00 val.

 

 109 kabinetas Irma Buividienė Sigutė Mačiūnienė, Julia Gražulevičiūtė
43. Gamtos mokslų „Kengūra“ 5–8, I–IV gimnazijos Kovo mėn. 12.00 val.

 

305, 306 kabinetai Žaneta Kalėjutė Jūratė Klimienė,

Rima Aksomaitienė

44. Ekonomikos olimpiada

 

I–II gimnazijos 2018-03-22 12.00 val.

 

211 kabinetas Rasa Zakaitė Rožė Teišerskienė,

Laima Siliūnienė

45. Geografijos olimpiada

„Mano gaublys“

6-8,

I-IV gimnazijos

Vasario mėn. 12.00 val.

 

207 kabinetas Rožė Teišerskienė Rasa Zakaitė,

Darius Žvirblis

46. Verslumo pradmenų konkursas 3-4 Balandžio mėn. 12.00 val. Aktų salė Rasa Zakaitė Aldona Norkienė,

Laimutė Litvinskienė

47. Europos egzaminas I-IV gimnazijos Gegužės mėn. 9.00 val. 215 kabinetas Andrius Bautronis Rasa Zakaitė,

Ingrida Jankauskienė

2016-2017 m. m. respublikinių renginių dalyviai ir nugalėtojai

Olimpiados, konkurso pavadinimas Data Laimėjimai
RESPUBLIKINIS DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS IR MENINIO SKAITYMO KONKURSAS, SKIRTAS MAIRONIO 153 –OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 2016-10-22 Skaistė Jurkšaitytė III a II vieta
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSAS „BEBRAS“ I ETAPAS  2016-11-7/10  Pakviesti į II etapą: Žygimantas Dockevičius I a, Deividas Bakanauskas II b, Otilija Jociūtė II a, Lukas Ališauskas III a, Mantas Klevinskas IV b, Benas Stanionis IV b
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS IR INFORMATINIO MĄSTYMO KONKURSO „BEBRAS“ II ETAPAS  2017-01-28 Pagyrimo raštais apdovanoti: Deividas Bakanauskas II b, Otilija Jociūtė II a, Lukas Ališauskas III a, Mantas Klevinskas IV b
 Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas  2017-02-24  Kviečiamas į respublikinį turą M.Klevinskas IV b
Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Knygos skirtukas“ 2017-03-16 Meda Bajorėnaitė, PUG, laureatė

Austėja Milčiūtė, 2 b, laureatė

Ugnė Tamošaitytė, 3 b, laureatė

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „kuriu žemėlapį“ I-IV gimnazijos klasės 2017-01-13
Respublikinis fotografijos darbų konkursas „trijų spalvų istorija“ I-IV gimnazijos klasės 2017-03-24 Lukas Rebždys IV b, I vieta
Respublikinė lietuvos mokinių olimpiada 1-8, I-IV gimnazijos klasės 2017-04-27-29
23-ioji lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 2017-04-29 Mantas Klevinskas IV b, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštas
Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Augu sveikas ir stiprus“, skirtas sporto metams 2017-05-19 Evelina Stanevičiūtė 4 a, III vieta
Respublikinis moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Europos dienai „Kuriu ateities Europą“ 2017-05-26 Arijana Škarnulytė, III vieta 3 b

Aira Klangauskaitė, III vieta 3 b

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More