Jaunimo susitikimų diena ,,Srovės nešami“

Vasario 10 dieną  Kauno studentų miestelyje vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro  renginys  –  Jaunimo susitikimų diena.  Jame  dalyvavo  ir Ariogalos gimnazijos moksleiviai, lydimi tikybos mokytojos Laimutės  Neverdauskienė.

Nuo 10 val. vyko paskaitos, teminiai susitikimai, susitikimai tik merginoms ir tik vaikinams, aktyvios pramogos, šv. Mišios ir programos pabaigoje –  vakaronė. Susirinkusį  jaunimą pasveikino Jaunimo centro organizatoriai, paskaitas vedė ir į klausimus atsakinėjo lektoriai: br. Paulius Vaineikis, dr. Benas Ulevičius, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Arnoldas Valkauskas, doc. dr. Vincentas Vobolevičius, dr. Bronė Gudaitytė ir kt. Paskaitų temos – aktualios šiandienos  jaunimui: ,,Su gimtadieniu, Lietuva“, ,,Karjeros laiptai: kaip pradėti lipti šiandien?“, ,,Kiek kainuoja laisvė?“, ,,Kada suklumpa lyderiai?“, ,,Romantinė draugystė: kaip toli yra per toli?“, ,,Lytiniai santykiai: pradėti (,) neverta (,) palaukti“,  ,,Ar verta bijoti mirties?“ ir kt. Jaunimas galėjo dalyvauti aktyviose pramogose: slapta ekskursija KTU, protmūšis, orientacinės  ar sporto varžybos. Dienos  veiklas  baigė malda ir šv. Mišių auka, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos  vyskupai: Lionginas Virbalas ir Sigitas Tamkevičius bei kunigai.

Dėkojame  gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui ir Ariogalos parapijos klebonui kunigui Gintautui Jankauskui už suteiktą galimybę dalyvauti renginyje.

Tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė