Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mokinių taryba

 

Mokinių tarybos nariai 2017-2018 m. m.

 • Rugilė Jasukaitytė                   8b
 • Dovilė Kveselytė                     Ia
 • Urtė Noreikaitė  (prezidentė)  Ib
 • Artūras Aleksiejus                   Ib
 • Aurimas Vasiliauskas              IIa
 • Monika Zakaitė                        IIa
 • Dominyka Kazlauskaitė           IIb
 • Regimantas Tiškus                  IIIa
 • Monika Radvilaitė                    IIIb
 • Monika Jakaitytė                      IIIb
 • Viktorija Butvinskaitė               IIIb
 • Ignas Eimutis                           IIIb
 • Gabija Labutytė                       IVa
 • Faustina Andriuškaitė             IVa
 • Skaistė Jurkšaitytė                  IVa
 • Lukas Noreika                         IVa
 • Lukas Ališauskas                    IVa
 • Patricija Stašinskytė                IVa

Darbo grupės

 • Sportinė veikla, renginiai: Dominyka Kazlauskaitė, Matas Kruvelis;
 • Renginiai, medija: Lukas Ališauskas, Faustina Andriuškaitė, Regimantas Tiškus, Artūras Aleksiejus, Kornelijus Krūgelis;
 • Mokinių problemų sprendimas: Viktorija Butvinskaitė, Martynas Kaupas, Deividas Gedgaudas;
 • Viešieji ryšiai: Gabija Labutytė, Ignas Eimutis, Lukas Noreika, Lukas Rebždys;
 • Veikla su savanoriais: Dovilė Kveselytė, Skaistė Jurkšaitytė;
 • Veikla su klasių seniūnais: Monika Radvilaitė, Monika Jakaitytė.

ARIOGALOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 2016-2017 M.M.

Eil. Nr. Veikla Data Atsakingas
1. Mokinių tarybos 2016-2017 m.m. darbo analizė.

Kandidatų į mokinių tarybą atranka

iki 09 – 16 Patricija Stašinskytė,
Faustina Andriuškaitė
2. Klasių savivaldos rinkimai Iki 09 – 21 Monika Radvilaitė
3. Akcija „Švariname Ariogalą“ 09-30 Patricija Stašinskytė, Skaistė Jurkšaitytė
4. Darbo plano rengimas ir aptarimas bei tvirtinimas Spalio mėn. Patricija Stašinskytė
6. Klasių seniūnų pasitarimai 2 kartus per mėnesį Monika Radvilaitė, Monika Jakaitytė
7. Mokytojų dienos organizavimas 10 – 05 Gabija Labutytė
8. Klasių seniūnų supažindinimas su mokinių tarybos veikla spalio mėn. Patricija Stašinskytė,
Monika Jakaitytė
9. „Protų mūšis“ 10-14 Regimantas Tiškus,
Lukas Ališauskas
10. Akcija „Padėkime vaikų globos namams“ 10-20 Patricija Stašinskytė,
Viktorija Butvinskaitė,
Skaistė Jurkšaitytė
13. Helovyno filmas ir šokiai 10-27 Visa AGMT
14. LMS mokymai savivaldai apie efektyvų darbą ir lyderystę Lapkričio- gruodžio mėn. Patricija Stašinskytė
15. Naujokų organizuojamas renginys Lapkričio mėn. Viktorija Butvinskaitė,
Monika Jakaitytė, Dovilė Kveselytė, Ignas Eimutis, Dominyka Kazlauskatė, Matas Kruvelis, Artūras Aleksiejus
16. „Atvirų durų pertraukos! Pokalbis prie arbatos puodelio su AG mokinių savivalda“ Gruodžio mėn. Gabija Labutytė,
Lukas Noreika
17. Kalėdinis karnavalas 12-23 Visa AGMT
18. Įvairių žaidimų vakaronė su Raseinių r. mokinių savivaldų atstovais Sausio mėn. Ignas Eimutis,
Lukas Noreika,
Gabija Labutytė
19. „Mano Valentinas“  02-14 Faustina Andriuškaitė,
Dovilė Kveselytė
20. Renginys AG mokiniams Kovo mėn. Visa AGMT
21. „Gimnazistų party `17“ 04-28 Visa AGMT
22. Dalyvavimas savivaldybės organizuojamuose renginiuose visus metus Patricija Stašinskytė,
Artūras Aleksiejus,
Gabija Labutytė
23. Teminių parodų, konkursų, akcijų organizavimas visus metus Patricija Stašinskytė,
Lukas Noreika,
Kornelijus Krūgelis
24. Veiklos aptarimas, perspektyvų numatymas birželio mėn. Patricija Stašinskytė,
Faustina Andriuškaitė,
Regimantas Tiškus

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More