Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-173

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA

V E I K L O S   P L A N A S

2018 M. LIEPA-RUGPJŪTIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

Liepos 1 d. – Globėjų diena
Liepos 6 d. – Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
Liepos 13 d. – Durbės mūšio diena
Liepos 15 d. – Žalgirio mūšio diena
Liepos 17 d. – Pasaulio lietuvių vienybės diena
Liepos 29 d. – Jūros diena ir Žvejų diena
Rugpjūčio 12 d. – Tarptautinė jaunimo diena
Rugpjūčio 15 d. – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
Rugpjūčio 23 d. – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir
Baltijos kelio diena
Rugpjūčio 31 d. – Laisvės diena

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

 

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Mokinių atsiskaitymas už papildomus darbus 23 d. sutartu laiku Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Konsultacijos su darbo taryba ir profesine sčjunga dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 23 d. sutartu laiku Arvydas Stankus
2018–2019 m. m. ugdymo plano projekto direkcinis svarstymas 24 d. 8.30 val.

203 kabinetas

Arvydas Stankus
Metodinės tarybos susirinkimas

(dėl planavimo)

24 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Ingrida Jankauskienė,

Rasa Zakaitė

Metodinių grupių susirinkimai

(dėl planavimo)

24 d. 10.00 val. Metodinių grupių pirmininkai
Metodinės tarybos susirinkimas 27 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Ingrida Jankauskienė,

Rasa Zakaitė

Mokytojų tarybos posėdis 28 d. 9.30 val. 213 patalpa Arvydas Stankus
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 29 d. 8.30 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Metodinių grupių susirinkimai 30 d. 9.00 val. Metodinių grupių pirmininkai
Vaiko gerovės komisijos pasitarimas 30 d. 9.45 val. Marytė Kvietkuvienė
Pasitarimas 5 kasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų su klasėse dirbančiais mokytojais 30 d. 10.30 val. informacinis centras Marytė Kvietkuvienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Gimnazijos šokių studijos „Mozaika“ dalyvavimas 2018 m. Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos…“ Liepos 1-6 d.,

Vilniuje

Marytė Kvietkuvienė, Rasa Zakaitė
Brandos atestatų įteikimo šventė Liepos 13 d. 17.00 val., Raseinių rajono kultūros centro Ariogaloje salė Aušra Gedgaudienė
Seminaras „Valstybės istorija prasideda nuo vietos istorijos pažinimo“ TUC vadovams ir respublikinis sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Rugpjūčio 3-4 d. Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė, Ingrida Jankauskienė, Rasa Zakaitė ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Ūkinio personalo edukacinė išvyka Sutartu laiku Arvydas Stankus, Loreta Prokopimienė
Pasitarimas rajono švietimo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams ugdymui Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Savivaldybės didžiojoje salėje (V. Kudirkos g. 5)

Arvydas Stankus, Aldona Norkienė, Marytė Kvietkuvienė, Ingrida Jankauskienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Informaciją apie 2018 m. abiturientų tolesnę veiklą (pagal 2017 metų formą) Iki 24 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Aušra Gedgaudienė
Informaciją apie 2018 m. II gimnazijos klasių mokinių tolesnę veiklą (pagal 2017 metų formą) Iki 24 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Rožė Teišerskienė, Rita Rajeckienė
Gimnazijos klasių (nepristatyti iki birželio 15 d.) mokinių kompetencijų aplankai, mokinių asmens bylos Iki 24 d. Klasių vadovai, koncentruos kursuojantys direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Neformaliojo švietimo programas ir pageidaujamą užsiėmimų laiką tvarkaraščio sudarymui Iki 28 d. el. paštu mmarkai@gmail.com Būrelių vadovai
Patikslintus nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo priemonių planus pasiekimams gerinti (lietuvių k., matematika, socialiniai mokslai, gamtos mokslai) Iki 30 d. Metodinių grupių vadovai
Gimnazijos klasių ilgalaikius planus, ilgalaikius planus-programas, programas, NŠ programas Dieną prieš metodinės grupės susirinkimą pirmininko el. paštu Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Gimnazijos klasių, grupių, pamokų tvarkaraščio įvedimas elektroniniame dienyne Iki 30 d.

el. dienynas Tamo

Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Gimnazijos klasių mokinių papildomų darbų įvertinimai Iki 24 d.

el. dienyne Tamo

Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Gimnazijos klasių ilgalaikius planus, ilgalaikius planus-programas, programas Iki 31 d. 1-4 klasės Aldonai Norkienei,

5-8 klasės Marytei Kvietkuvienei,

I-IV gimnazijos klasės Ingridai Jankauskienei

Metodinių grupių pirmininkai
Gimnazijos klasių mokymosi apskaitos suvestinės atspausdintos iš elektroninio dienyno Iki 31 d. 1-4 klasės Aldonai Norkienei,

5-8 klasės Marytei Kvietkuvienei,

I-IV gimnazijos klasės Ingridai Jankauskienei

Klasių vadovai
Fotografijas ir mokinių duomenis mokinio pažymėjimams Iki 31 d. 201 kabinetas Klasių vadovai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More