Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-285

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA

V E I K L O S   P L A N A S

2017 M. SPALIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.

Spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena

5 d. – Tarptautinė mokytojų diena

10 d. – Vietos savivaldos diena.

Spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena

16 d. – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

20 d. – 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena

25 d. – Konstitucijos diena

 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
5 a klasės mokinių tėvų susirinkimas 3 d. 17.30 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
6-8 klasių susirinkimai su mokytojais 2-6 d Klasių vadovai
Naujų mokinių ir pirmus metus gimnazijoje pradėjusių dirbti mokytojų adaptacija Spalio mėn. Arvydas Stankus
7 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 9 d. 14.40 val.

229 kabinetas

Klasių vadovai
Pasitarimas su vyr. budinčiais 10 d. 9.00 val.

203 kabinetas

Arvydas Stankus
Metodinės tarybos susirinkimas 9 d. 13.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Jungtinės metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.40 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
5-8 klasių mokinių, tėvų duomenys ir prisijungimas elektroniniame dienyne 9-27 d. Marytė Kvietkuvienė
5-8 klasių dokumentų priežiūra (asmens bylos, aplankai) 9-27 d. Marytė Kvietkuvienė
PUG, 1-4 klasių mokinių asmens bylų patikra 9-27 d. Aldona Norkienė
1-4 klasių mokinių, tėvų duomenys ir prisijungimas elektroniniame dienyne 9-27 d. Aldona Norkienė
Pradinių klasių tėvų susirinkimai:

1 a

1 b

2 a

2 b

3 b „Kaip mums sekasi?“

4 b

 

12 d. 12.00 val.

26 d. 13.00 val.

10 d. 13.00 val.

19 d. 12.00 val.

18 d. 15.00 val.

3 d. 12.00 val.

 

Daiva Stankienė,

Rita Krištopaitienė,

Rita Urbonienė,

Nijolė Juknienė,

Saulė Tiškuvienė,

Gražina Seredienė

Pradinių klasių individualūs pokalbiai su tėvais:

3 a

4 a

 

12 d. 13.00-15.00 val.

10 d. 12.00-14.00 val.

Aldona Zajančkauskienė,

Auksė Jankūnienė

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 11 d. 13.00 val. Rita Urbonienė
6 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 11 d. 14.00 val.

231 kabinetas

Klasių vadovai
5 b klasės mokinių tėvų susirinkimas 12 d. 17.00 val. Evelina Budrienė
IV gimnazijos klasės mokinių ir mokytojų foto sesija vinjetėms 13 d. 8.00 val. laboratorija Aušra Gedgaudienė
Kalbų metodinės grupės susirinkimas 16 d. 14.40 val.

105 kabinetas

Aušra Gedgaudienė
8  klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 18 d. 11.40 val.

informacinis centras

Klasių vadovai
Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 15.40 val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Pokalbiai ,,Tarp mūsų mergaičių“  4-5 klasių mergaitės. 23 d. 26 d. Ieva Urbonienė
Pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Ugdome ateities žmogų“ 24 d. 12.00 val. Aldona Norkienė,

Rita Urbonienė,

Daiva Stankienė,

Aldona Zajančkauskienė

Atvira Nijolės Juknienės, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės, lietuvių kalbos pamoka 2 b klasėje „Fantazijų pasaulis“ 24 d. 12.05 val. Nijolė Juknienė
Atvira Aldonos Zajančkauskienės, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės, ir Renatos Jocienės, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, anglų kalbos vyresniosios mokytojos, integruota pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamoka 3 a klasėje „Ruduo“ 24 d. 12.05 val. Aldona Zajančkauskienė,

Renata Jocienė

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 30 d. 9.00 val. Vilma Šegždienė
5 ir 6 klasių individualūs susitikimai (mokytojas/mokinys/tėvas) 30, 31 d. Klasių vadovai,

dalykų mokytojai

I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 2-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(-si) problemų 2-31 d. kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
Gimnazijos  mokinių 2017 m. diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų analizė Spalio III sav. Arvydas Stankus,

Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė

Mokinių verslumo ugdymo strategijos aptarimas Sutartu laiku Arvydas Stankus
Diskusija su bibliotekininkais dėl MOBIS 4 programos diegimo Sutartu laiku Arvydas Stankus
Informacijos apie neformalųjį švietimą, pagalbą mokiniui, visos mokymosi dienos grupės, konsultacijų ir namų darbų ruošos centrų  veiklas analizė Spalio mėn. Arvydas Stankus
Projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ veiklų koordinavimas Spalio mėn. Arvydas Stankus,

Loreta Prokopimienė

I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualių ugdymo(-si) probleminų aptarimui Spalio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai

                                                                RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Konstitucijos egzaminas 3 d. 12 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Piešinių paroda, skirta Pasaulinei Gyvūnijos dienai 4 d. Gražina Seredienė
Sveikinimas tarptautinės mokytojų dienos proga 5 d. 11.30 val.

mokytojų kambarys

Audronė Dubauskienė
Koncertas – šventė „Muzika-skambantys garsai“, skirta tarptautinei muzikos dienai 6 d. 8.00 val. Evelina Budrienė
2-4 klasių viktorina, skirta Pasaulinei Gyvūnijos dienai 11 d. Gražina Seredienė
Gimnazijos prezidento rinkimai 9-13 d. Aušra Gedgaudienė,

mokinių taryba

Kino vakaras 13 d.

16.00-18.00 val.

5-7 klasės;

18.00-20.00 val. 8, I-IV klasės;

prezidento rinkimų rezultatų skelbimas

Aušra Gedgaudienė,

mokinių taryba,

budintys mokytojai

Kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas 16 d. Socialiniai pedagogai
Foto sesija 17-18 d. Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konkursas „Skaitymo malonumai“ skirtas Šatrijos Raganos 140 gimimo metų jubiliejui paminėti 20 d. 10.00 val.

menų studija

Jovita Andriulienė
Rajoninė jaunųjų šaulių stovykla 27-29 d. Andrius Bautronis
Kartų diena 30 d. 14.00 val. Sveikuolių klubas
Tarpklasinės 3-4 klasių kvadrato varžybos 17 d. 12.00 val. Matas Skamarakas

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
5-8, gimnazijos I-IV ugdymo karjerai veiklų 2016-2017 m. m. metų veiklų ataskaita (pagal ankstesnių metų formą) (duomenys bus teikiami ŠVIS UKSMIS) Iki 10 d. el. paštu ariogalosgimnazija.psichologe@gmail.com

Iki 15 d. Ingridai Jankauskienei

Klasių vadovai
1,2,3,4 – mokykla suvestines ataskaitas Iki 31 d.

Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)

Aldona Norkienė,

Asta Lukauskienė

 IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Profesinio orientavimo išvyka 3 d. 12.30 val. Leonas Klimas
Savivaldybės šventinis renginys, skirtas Mokytojų dienai (gimnazijai skirta 20 vietų) 4 d. 13.10 val. Raseiniai Arvydas Stankus
Mokytojų edukacinė išvyka 5 d. 17.00 val. Kaunas Jūratė Klimienė
Šauniausios klasės – I a edukacinė išvyka į VII fortą 12 d. 8.00 val. Kaunas Dalė Ūselienė
Šauniausios klasės – IV a edukacinė išvyka į VII fortą 18 d. 8.00 val. Kaunas Aušra Gedgaudienė
Istorinių žinių konkursas ,,100 klausimų ir 100 atsakymų apie Lietuvą“ 20 d. 12.00 val. Raseiniai Rasa Zakaitė
Maironio – 155-ojo gimtadienio šventė 27 d. Kaunas Zita Andrijaitienė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More