Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-191

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA

V E I K L O S   P L A N A S

2018 M. RUGSĖJIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Mokslo ir žinių diena
8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena
22 d. – Baltų vienybės diena
23 d. – Lietuvos žydų genocido atminimo diena
27 d. – Lietuvos socialinių darbuotojų diena
28 d. – Tuskulėnų aukų atminimo diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Darbuotojų, mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų, mokinių sveikatos duomenų ir fizinių rodiklių, tvarkaraščių įvedimo teisingumo stebėjimas 3-28 d. el. dienynas Aldona Norkienė
„Robotel“ mokymai 7 d. 14.00 val.

Kalbų laboratorija

Aušra Gedgaudienė
Metodinės tarybos susirinkimas 10 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 15.00 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 17 d. 15.00 val.

215 kabinetas

Evelina Budrienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ 21 d. TUC
Tiksliųjų metodinės grupės susirinkimas 24 d. 14.50 val.

306 kabinetas

Dalė Ūselienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 24 d. 14.50 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 25 d. 14.00 val. Saulė Tiškuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 27 d. 14.40 val. Zita Andrijaitienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 27 d. 14.40 val. Jūratė Ambrazienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Tėvų susirinkimai:

·           PUG „Kaip priešmokyklinio ugdymo programa padeda vaikui pasiruošti mokyklai?“

·           1 a klasė

·           1 b klasė

·           4 a – individualūs pokalbiai su tėvais

 

11 d. 14.00 val.

 

 

11 d. 13.00 val.

20 d. 13.00 val.

26 d. 14.00 val.

 

Diana Korsakienė,

 

 

Auksė Jankūnienė,

Gražina Seredienė,

Aldona Zajančkauskienė

100 Lietuvos mokyklų x 100 Šimtmečio programavimo valandų 14 d. Aldona Norkienė
Judėjimo savaitė 2018 Rugsėjo 21 – 27 d. Giedrė Puodžiavelienė,

kūno kultūros mokytojai

Europos kalbų diena 26 d. Renata Jocienė
Mažoji olimpiada Sutartu laiku Matas Skamarakas
Futbolo diena, skirta Europos masinio futbolo savaite 26 d. Kūno kultūros mokytojai

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Šiluvos atlaidai. Lietuvos kariuomenės diena 12 d. Šauliai nuo

11.15 val. Šiluva

Andrius Bautronis
Raseinių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos „Auksinis ruduo 2018“ varžybos 18 d. 10.00  val.

Raseinių KKSC stadionas

Kūno kultūros mokytojai

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Klasių mokinių, jų tėvų kontaktiniai duomenys (el. pašto, telefono, adreso), sveikatos duomenys Iki 10 d. el. dienynui Klasių vadovai
Mokinių fiziniai rodikliai Iki 30 d. el. dienynui Pradinių klasių, kūno kultūros mokytojai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More