Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-27

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2018 M. VASARIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Metodinės tarybos susirinkimas Sutartu laiku

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
5 a, b klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 12 d. 14.40 val.

211 kabinetas

Evelina Budrienė,

Rasa Zakaitė

5 a klasės tėvų susirinkimas 12 d. 17.30 val.

211 kabinetas

Klasės vadovė
7 a, b klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 19 d. 9.00 val.

229 kabinetas

Klasių vadovai
Jungtinės metodinės grupės susirinkimas 19 d. 10.00 val.

211 kabinetas

Evelina Budrienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 19 d. 10.00 val. Saulė Tiškuvienė
Kalbų metodinės grupės susirinkimas 19 d. 10.00 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių konsultavimas pagal konsultacinio centro tvarkaraštį ir pagal individualius susitarimus 19-23 d. kabinetai pagal KC tvarkaraštį Mokytojai
6 a, b klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 20 d. 9.00 val.

232 kabinetas

Klasių vadovai
Klasės vadovų metodinis susirinkimas 20 d. 9.30 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Skaitymo strategijos skirtingų dalykų pamokose 5-7 klasėse 21 d. 10.00 val.    Informacinis centras Ariogalos ir Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijų mokytojų komandoms
8 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas

 

22 d. 10.00 val.    Informacinis centras Klasių vadovai
Paskaita „Interaktyvios lentos panaudojimo

galimybės ugdymo procese“

22 d. 10.00 val. Nijolė Juknienė, Renata Jocienė
Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 26 d. 14.40 val.

306 kabinetas

Dalė Ūselienė
I gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas dėl mokinių asmeninės pažangos aptarimo 27 d. 14.40 val.                    306 kabinetas Roma Kimbraitė, Dalė Ūselienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-28 d., el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-28 d., kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualių ugdymo(si) probleminų aptarimui Vasario mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
Veiklos kokybės įsivertinimas (anketų pildymas) Vasario IV sav. Marytė Kvietkuvienė

                                                                RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Matematikos olimpiada 3-4 klasės Sutartu laiku,

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Gražina Seredienė
Erasmus+ projekto veikla „Prieš patyčias – čia ir dabar“ Sutartu laiku,

11.00-15.00 val. paskaita Menų studijoje (tikslinė grupė);

12.00-14.00 val. veiklos prieš patyčias informaciniame centre, dalyvauja 5 a klasės mokiniai ir tėveliai;

12.00-15.00 val. kalendoriaus kūrimas, veikla skirta pradinių klasių mokiniams

Aušra Gedgaudienė,

Rima Draukšienė,

Kristina Drumstienė

„StarT“ projekto „Gamta ir aplinka“ pristatymas PUG ugdytiniams, pradinių klasių mokiniams Sutartu laiku,

Aktų salė

Daiva Stankienė, Saulė Tiškuvienė
Kino vakaras Sutartu laiku Mokinių taryba
Bandomasis informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas IV gimnazijos klasės mokiniams Sutartu laiku,

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Bandomasis geografijos valstybinis brandos egzaminas Sutartu laiku,

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Saugaus interneto savaitė 8-9 d.

306, 305 kabinetas

Dalė Ūselienė,

Laima Siliūnienė

Susitikimas su metų knygos „Ulfas ir stebuklinga barzda“ autoriumi Virgiu Šidlausku:

  • PUG, 1-2 klasės
  • 3-4 klasės
9 d. aktų salė

 

8.55 val.

9.50 val.

Daiva Stankienė
Bandomasis užsienio kalbos (anglų) valstybinis egzaminas (klausymas, skaitymas, rašymas) 9 d. 11.00-14.00 val.

102, 105 kabinetai

Aušra Gedgaudienė, Gintarė.Preikšienė
Meninio skaitymo konkursas ,,Gimtinės spalvos“ 1-4 klasės 9 d. 12.00 val.

Aktų salė

Daiva Stankienė
Geografijos olimpiada  I-IV gimnazijos klasės mokiniams Sutartu laiku,

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Bandomasis matematikos valstybinis brandos egzaminas IV gimnazijos klasės mokiniams 12 d. 10.55-13.45 val. 211 kabinetas Julia Gražulevičiūtė
IT konkursas „IFtorina“ I-II gimnazijos klasių mokiniams 12 d. 13.00-14.40 val.

305, 306 kabinetai

Laima Siliūnienė,

Dalė Ūselienė

Konkursas -žaidimas „Aš myliu Lietuvą“

(5 b kl. mokiniai)

13 d. 8.00 val. informacinis centras Vilma Šegždienė,

Jovita Andriulienė

Bandomasis istorijos valstybinis brandos egzaminas 13 d. 9.40 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Istorijos olimpiada II-IV gimnazijos klasės mokiniams 14 d. 12.00 val.                     211 kabinetas Rasa Zakaitė
Bandomasis fizikos valstybinis brandos egzaminas IV gimnazijos klasės mokiniams 14 d. 12.00-14.40 val. gamtos mokslų laboratorija Rima Aksomaitienė
Bandomasis biologijos valstybinis brandos egzaminas IV gimnazijos klasės mokiniams 14 d. 12.00-14.40 val. gamtos mokslų laboratorija Jūratė Klimienė
Šv. Valentino dienos minėjimas 14 d. Mokinių taryba
Tėvynės diena, skirta vasario 16-ąjai (pagal parengtą planą) 15 d.

8.00-13.00 val.

Klasių vadovai, Marytė Kvietkuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 15 d. 8.00-11.30 val.

26 d. 8.55-10.30 val.

213 patalpa

Ingrida Jankauskienė
Šimtadienis 15 d. 18.00 val.

Kultūros namai

Aušra Gedgaudienė
Bandomasis chemijos valstybinis brandos egzaminas IV a gimnazijos klasės mokiniams 26 d. 13.55-16.25 val.           302 kabinetas Žaneta Kalėjutė
Bendras tėvų susirinkimas „Tėvų atsakomybė ugdymo procese“ – lektorė  II kategorijos psichologė psichoterapeutė Vaida Jakaitienė

Susirinkimai klasėse „I pusmečio rezultatų aptarimas“

22 d. 12.00 val.

Aktų salė

 

22 d. 13.00 val.

PUG, 1-4 klasės

Arvydas Stankus

Aldona Norkienė

 

Klasių vadovai

Istorijos „Kengūra“ 3-4 klasės

 

26, 27 d. 12.00 val.  Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Renata Jocienė
Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę? 27 d. 12.00 val.

215 kabinetas

Andrius Bautronis
Ilgalaikis chemijos projektas „Nuo reakcijos lygties prie bandymo“ 8 klasių mokiniams 27 d. 16.00-17.00 val. 302 kabinetas Žaneta Kalėjutė
Paskaita mokiniams žalingų įpročių tema 28 d. 10.30 val.

213 patalpa

Lektorius Artūras Šiukšta,

Giedrė Puodžiavelienė,

Rima Draukšienė

Tarptautinis kalbų konkursas ,,Kalbų kengūra“ 1-4 klasės 28 d. 12.00 val.  Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė Renata Jocienė
Vokiečių kalbos olimpiada (8 kl.) 28 d. 12.00 val.

108 kabinetas

Ramunė Aksomaitienė,

Gintarė Preikšienė

Mokyklinis menų dailės srities brandos egzaminas abiturientams 1-28 d. pagal pamokų tvarkaraštį ir laikaraštį 216 kabinetas Lijana Raginskienė
5-6 klasių mokinių atvirukų, skirtų savanorio Prano Eimučio atminimui eksponavimas 12-28 d. informacinis centras Ingrida Jankauskienė

 PRISTATYTI 

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Informaciją apie II gimnazijos klasės mokinių mokymo(si) planus 2018–2019 m. m. (planuojamos pasirinkti profesinio rengimo įstaigos ir specialybės arba bendrojo ugdymo mokyklos ir planuojamos studijų sritys ir kryptys) (pakartotinai) Iki 5 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Rita Rajeckienė,

Rožė Teišerskienė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvausiančių mokinių registracija mokinių registre Iki 7 d.                         mokinių registre Aldona Norkienė, Rita Rajeckienė,

Rožė Teišerskienė

II gimnazijos klasės mokinių 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m. individualių vidurinio ugdymo(si) planų projektų dalykų pasirinkimų suvestinė Iki 9 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Rita Rajeckienė,

Rožė Teišerskienė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvausiančių mokinių ir  specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, kuriems reikalingi pasiekimų patikrinimo pritaikymai, registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS 10 d.                            duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Ingrida Jankauskienė
III gimnazijos klasių mokinių, planuojančių 2018-2019 m. m. pasirinkti brandos darbo rengimą, suvestinę (laisva forma nurodant mokinio v., pavardę, mokomąjį dalyką) Iki 15 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Rima Aksomaitienė, Jūratė Saltonienė
Prašymai pageidaujančių tapti 5, III klasių auklėtojais Iki 20 d. raštinėje Mokytojai
Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo paraiškos Iki 22 d. bibliotekininkams Metodinių grupių pirmininkai, specialistai
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą pasirinkusių abiturientų duomenų suvedimas į mokinių registrą Iki 26 d.                       mokinių registre Aldona Norkienė, Aušra Gedgaudienė
Brandos egzaminus pasirinkusių abiturientų duomenų suvedimas į mokinių registrą Iki 26 d.                       mokinių registre Aldona Norkienė, Aušra Gedgaudienė
Brandos egzaminų kandidatų ir specialiųjų ugdymosi poreikių kandidatų, kuriems reikalingi BE pritaikymai, sąrašų sudarymas bei suvedimas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS 26-28 d.                        duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Ingrida Jankauskienė
Pasiūlos ilgalaikiai planai – programos III gimnazijos klasės mokiniams 2018–2019 ir 2019–2020 m. m. Iki 28 d.                           Ingridai Jankauskienei Metodinių grupių pirmininkai

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Fizikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 2 d. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201 Rima Aksomaitienė
Erasmus+ veikla, projekto sklaida ir veiklos Ariogalos lopšelyje-darželyje Sutartu laiku

 

Aušra Gedgaudienė
Ekonomikos ir verslo olimpiada 11-12 klasių mokiniams 8 d. 9.00 val. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201 Laima Siliūnienė
Matematikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 9 d. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201 Julija Gražulevičiūtė
IV a gimnazijos klasių išvyka į Litexpo „Studijos 2018“ 8 d. Vilnius Irma Buividienė
Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada 10-11 klasių mokiniams 13 d. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201 Jūratė Saltonienė
Rajoninė technologijų olimpiada 15 d. 9.00 val. Ričardas Višinskas
LFF Ladygolas futbolo turnyras 21 d. Babtai Birutė Balžakienė
Knygų mugė 23 d. Vilnius Zita Andrijaitienė
Erasmus+ mobilumas į Graikiją Vasario 24 – kovo 3 d.

Graikija

Aušra Gedgaudienė,

Rima Draukšienė

Rajoninė istorijos olimpiada II-IV gimnazijos klasių mokiniams 27 d. 9.00 val. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201 Rasa Zakaitė
24-osios ekonomikos ir verslo olimpiados regiono etapas 28 d. Kaune

(jei pateks iš rajoninio etapo)

Laima Siliūnienė
  • Sutartu laiku – dėl gripo epidemijos ir laikino ugdymo proceso stabdymo

________________________

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More