Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-341

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2018 M. GRUODIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

6 d. – Nobelio premijos diena

10 d. – Tarptautinė žmogaus teisių diena

24 d. – Kūčios

25-26 d. – Kalėdos

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. Vytauto g. 94 ir

11.40 val. Melioratorių g. 9

Administracija
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį

14.45 val.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
5 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 4 d. 13.45 val.

211 kabinetas

Evelina Budrienė, Rasa Zakaitė
Sveikuolių klubo pasitarimas 4 d. 14.40 val.

110 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
7 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 5 d. 11.40 val.

229 kabinetas

Klasių vadovai
8 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 6 d. 11.40 val.

112 kabinetas

Klasių vadovai
4 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 6 d. 12.00-14.00 val. Auksė Jankūnienė
I-IV gimnazijos klasių vadovų pasitarimas 8 d. 8.45 val.

202 kabinetas

Ingrida Jankauskienė
Kalbų metodinės grupės susirinkimas 11 d. 14.40 val.

105 kabinetas

Aušra Gedgaudienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis 12 d. sutartu laiku

204 kabinetas

VGK, klasių vadovai, kviestiniai asmenys
Jungtinės metodinės grupės susirinkimas 12 d. 14.40 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 12 d. 15.40 val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
6 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 12 d. 11.40 val.

231 kabinetas

Klasių vadovai
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 13 d. 13.00 val. Rita Urbonienė
Gimnazijos įvaizdžio formavimo komandos pasitarimas 18 d. 14.00 val.

203 kabinetas

Arvydas Stankus
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-22 d., kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
Seminaras „LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas mokykloje“ (tikslinė grupė) 20-22 d. 12.00-18.00 val.

menų studija

Arvydas Stankus
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualių ugdymo(si) probleminų aptarimui Gruodžio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
I-IV gimnazijos klasių mokinių konsultavimas pagal konsultacinio centro tvarkaraštį ir pagal individualius susitarimus 27-29 d. kabinetai pagal KC tvarkaraštį Mokytojai
Atestacinės komisijos posėdis Gruodžio mėn. sutartu laiku

203 kabinetas

Arvydas Stankus
Darbo grupės susirinkimas dėl „Tėvynės dienos“ (vasario 15 d.) 27 d. 8.45 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
Jungtinės metodinės grupės rinkiminis-ataskaitinis susirinkimas 27 d. 9.15 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Kalbų metodinės grupės susirinkimas 27 d. 9.15 val.

105 kabinetas

Aušra Gedgaudienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 27 d. 10.00 val. Rita Urbonienė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 28 d. 9.00 val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 29 d. 8.45 val.

229 kabinetas

Vilma Šegždienė
Metodinės tarybos ataskaitinis susirinkimas 29 d. 10.15 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-29 d., el. dienynas Ingrida Jankauskienė

 RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 8, I-II klasių mokiniams 1 d. 9.00 val.

305, 306 kabinetai

Žaneta Kalėjutė
Informacinių technologijų piešinių konkursas „Kalėdų pasaka“ 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams 1 d. 12.00 val.

306 kabinetas

Dalė Ūselienė
Fizikos mokyklinė olimpiada I-IV gimnazijos klasių mokiniams 4 d. 12.00 val.

111 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
50-asis jaunųjų filologų konkursas 5-8 klasės 4 d. 14.00 val.

230 kabinetas

Daiva Vaičaitienė
Įdomieji chemijos bandymai tamsoje 8,

I gimnazijos klasių mokiniams

4 d. 16.00-17.00 val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Kalėdinis edukacinių erdvių paruošimas Iki 5 d. Darbo grupė
„Gimtosios kalbos savaitės“ renginiai 4-8 dienomis Lietuvių k. mokytojai
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų I-IV gimnazijos klasių mokiniams 5 d. 12.00 val.

230 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
47-asis tarptautinio epistolinio rašinio konkursas 5-8 klasės 6 d. 13.55 val.

230 kabinetas

Daiva Vaičaitienė
Mažoji lietuvių kalbos olimpiada 5-8 klasės 7 d. 12.00 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Biologijos mokyklinė olimpiada I-IV gimnazijos klasių mokiniams 7 d. 12.00 val.

112 kabinetas

Rima Aksomaitienė
Antikorupcinės dienos paminėjimas 8 d. Marytė Kvietkuvienė
Meninio skaitymo konkursas 5-8, I-IV gimnazijos klasės 8 d. 13.00 val.

skaitykla

Zita Andrijaitienė
Prevencinė stovykla „Sniego gniūžtė“ 8-10 d. „Sveikuolių“ klubas
Anglų kalbos olimpiada 7-8 klasės 11 d. 12.00 val.

skaitykla

Aušra Gedgaudienė
Chemijos mokyklinė olimpiada I-IV gimnazijos klasių mokiniams 11 d. 12.00 val.

302 kabinetas

Rima Aksomaitienė
Anglų kalbos olimpiada I-II gimnazijos klasių mokiniams 13 d. 12.00 val. informacinis centras Aušra Gedgaudienė
Raseinių r. Šiluvos gimnazijos 8-III gimnazijos klasių mokinių ir Raseinių r. Ariogalos gimnazijos I-II gimnazijos klasių mokinių chemijos projektas „Nuo reakcijos lygties prie bandymo“ 13 d. 10.55 val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Anglų kalbos olimpiada III gimnazijos klasių mokiniams 14 d. 12.00 val. informacinis centras Aušra Gedgaudienė
„Bendruomenės diena – 2017“ :

  • Gimnazijos tarybos posėdis
  • Kalėdinė popietė
  • Šventinis koncertas
  • 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkimai
14 d.

14.00 val. skaitykla

15.00 val. valgykla

16.30 val. menų studija

17.30 val.

 

Gimnazijos taryba,

bendruomenės nariai,

bendruomenės nariai,

bendruomenės nariai

Popietė mokiniams „Kelią nueina einantis“ 15 d. 8.00 val.

skaitykla

Kristina Drumstienė, Rima Draukšienė
Rajoninis pradinių klasių mokinių ir PUG vaikų konkursas „Žiemos lipdiniai“ 15 d. 12.00 val.

aktų salė

Aldona Zajančkauskienė,

Daiva Stankienė,

Rita Urbonienė,

Auksė Jankūnienė,

Džiuljeta Banienė

Popietė „Kalėdos jau čia“ (5-6-7 klasėms) 15 d. 12.00-13.00 val.

menų studija

Evelina Budrienė,

Marytė Kvietkuvienė,

klasių vadovai

Akcija „Dovana beglobiam gyvūnui“

Susitikimas su LSMU kinologijos centro grupe

1-14 d.

15 d.

8 b klasės bendruomenė
Tarpklasinės 7-I klasių krepšinio varžybos II sav. Kūno kultūros mokytojai
Kalėdinių karpinių paroda II-III sav. Daiva Stankienė
Karnavalas (PUG, 1-4 klasės) 20 d. Aldona Norkienė,

klasių vadovai

Kalėdinių puokščių paroda-konkursas 18-22 d. Dalė Ūselienė,

klasių vadovai

Kalėdinė akcija „Iš širdies“ 21 d. 11.00 val.

skaitykla

Kristina Drumstienė, Rima Draukšienė,

Vilma Šegždienė,

etnokultūros būrelis

Karnavalas (8, I-IV gimnazijos klasėms) „Kelionė laiku“ 21 d. 18.00 val.

sporto salė

Aušta Gedgaudienė
Gerumo akcija „Iš širdies“ 22 d. Renata Jocienė,

Aldona Zajančkauskienė

Adventinė popietė III sav. Vilma Šegždienė
Tarpklasinės I-IV klasių tinklinio, krepšinio varžybos III sav. Kūno kultūros mokytojai,

būrelių vadovai

5-6 klasių mokinių atvirukų, skirtų savanorio Prano Eimučio atminimui eksponavimas Nuo 29 d. informacinis centras Ingrida Jankauskienė

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Veiklos planas 2018 m. 28 d.

Marytei Kvietkuvienei mmarkai@gmail.com

Rengėjai
I-IV gimnazijos klasių mokinių kompetencijų aplankai (pakartotinai) Iki 27 d.

202 kabinetas

Klasių vadovai
I-IV gimnazijos klasių mokinių saugaus elgesio instruktažus (pakartotinai) Iki 27 d. I. Jankauskienės langelis 201 kabinete Mokytojai,

klasių vadovai

Informaciją apie II gimnazijos klasės mokinių mokymo(si) planus 2018-2019 m. m. (planuojamos pasirinkti profesinio rengimo įstaigos ir specialybės arba bendrojo ugdymo mokyklos ir planuojamos studijų sritys ir kryptys) (laisva forma) Iki 22 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Rita Rajeckienė,

Rožė Teišerskienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
„Tolerancijos mugė“ 2017 11-30, 12-01 d. Klaipėda Rasa Zakaitė
6 b klasės išvyka į Kauno valstybinį muzikinį teatrą 3 d. Zita Andrijairienė
Ekskursija į Lietuvos Respublikos Seimą 5 d. 8.00 val. Vilnius Rasa Zakaitė
Edukacinė išvyka „Kartų diena – 2017“ dalyviams 6 d. 16.00 val. Kaunas Rima Draukšienė
I b gimnazijos klasės MMB dalyvavimas mugėje Lietuvos Respublikos Vyriausybėje 15 d. 10.00 val. Vilnius Laima Siliūnienė
Lankymasis Ariogalos globos ir slaugos namuose 18 d. 11.00 val. Kristina Drumstienė, Rima Draukšienė,

Laimutė Neverdauskienė

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More