Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Budėjimo grafikas

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS

2017-2018 m. m.

II pusmetis

  I a.

(kairė p., fojė, valgykla)

I a. (dešinė p.) II a. (dešinė pusė) II a. kairė pusė, fojė III a.  Rūbinė

7.40-8.00 / 13.45

Vyr. budintis
P L. Neverdauskienė

G. Preikšienė

R. Aksomaitienė E. Lapkauskienė S. Mačiūnienė

A. Bautronis

Z. Andrijaitienė D.Vaičaitienė D. Skeberdienė

 

A. Bautronis Rima Draukšienė

8-620-12709

A R. Višinskas

B. Balžekienė

R. Kimbraitė

J.Saltonienė

I. Gražulevičiūtė

L. Raginskienė

J. Ambrazienė

R. Rajeckienė

Ž. Kalėjutė R.Višinskas Ingrida Jankauskienė

8-682-29828

T L. Neverdauskienė

B. Balžekienė

J. Klimienė

R. Aksomaitienė

J.Gražulevičiūtė

I. Buividienė

J. Ambrazienė

V. Šegždienė

D. Ūselienė

 

L. Klimas Marytė Kvietkuvienė

8-611-51234

K A. Pranckevičius

Ramunė Aksomaitienė

R. Kimbraitė

J. Saltonienė

S. Laurynaitienė

I. Buividienė

Z.  Andrijaitienė

R. Rajeckienė

Ž. Kalėjutė

D. Ūselienė

A.Pranckevičius Kristina Drumstienė

8-685-02883

P G. Preikšienė

A. Gedgaudienė

J.Klimienė

E. Lapkauskienė

R. Teišerskienė

S. Mačiūnienė

V. Šegždienė

D. Vaičaitienė

L. Siliūnienė

D. Skeberdienė

R. Teišerskienė/

D. Žvirblis

Renata Bagdonienė

8-670-53796

Mokytojai budi prieš pamokas ir pertraukų metu (rūbinėje – prieš pamokas ir po 6 pamokų).

Jei budintis mokytojas ketina išvykti, apie tai informuoja kolegą ir vyr. budintį

 PAVADAVIMAS:

Vyr. budinčius pavaduoja L. Masnikė

Budinčius pavaduoja E. Budrienė, R. Zakaitė

2017-2018 M.M. II PUSMEČIO MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS (PRADINĖS PASTATAS)

2017-2018 M.M. I PUSMEČIO MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS (PRADINĖS PASTATAS)

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More